Landsbygdsnätverket
Kollage med två lika stora foton. Till vänster:  Elsa, Betty, Lovisa, Jenny och Rania står vid entrén på Grisslehamnsdagen. Till höger: Ahmad och Amer är funktionär och lottförsäljare för Rospigggarnas Speedway.

Till vänster: Elsa, Betty, Lovisa, Jenny och Rania är coronavakter och publikvärdar på Grisslehamnsdagen. Till höger: Ahmad och Amer är funktionär och lottförsäljare för Rospigggarnas Speedway. Foto: Sara Thorsaeus.

Integrationsarbete på flera plan gav resultat

Företags- och föreningspraktik kombinerat med utbildning – i exempelvis fikarumssvenska. Det blev ett framgångsrecept när Coompanion Roslagen och Norrort genomförde sitt integrationsprojekt för nya svenskar.

Projektet Resursmodell Integration föreningsliv, småföretagande och besöksnäring tog fasta på att hitta en metod som arbetade med integration på flera plan samtidigt. Dels genom praktik i föreningar och på företag, dels genom lektioner inriktade på konkreta situationer och handfasta tips för den som inte känner till den svenska arbetsmarknaden.

– Vi kunde ha rollspel eller prata om hur det svenska samhället fungerar. Eller lektioner i fikarumssvenska. Det handlar om att skapa en förståelse för de spelregler som finns på alla arbetsplatser, men som kanske ingen har berättat om tidigare. Det är ofta smågrejor, men de är jätteviktiga! Vad kan man prata om? Hur beter man sig? förklarar projektledare Sara Thorsaeus.

Större motivation att lära sig svenska

Målgruppen som projektet riktade in sig på var personer som påbörjat på SFI, men som hade större motivation att lära sig svenska på andra sätt. Arbetsförmedlingen hjälpte till och gjorde urvalet på 42 personer.

Parallellt med undervisningen var deltagarna på praktik i olika föreningar. Det kunde handla om allt ifrån att måla om klubbhuset till att vara behjälplig som publikvärd på speedwaytävling.

– Föreningspraktiken gjorde jättebra nytta. De här eleverna har ofta svårt att hitta tillfällen att prata svenska. Det är svårt att få kontakt och kanske är man för blyg för att våga. Genom att få en roll i en förening vänder man på rollerna. Så var det på speedwaytävlingarna. Då är det plötsligt du som ska visa vägen eller hjälpa till. På det sättet var detta en genialisk lösning, menar Sara Thorsaeus.

De som sedan var mogna gick vidare till praktik på företag där de ytterligare kunde vidga sina nätverk och samtidigt få in en fot på arbetsmarknaden.

Över hälften fick jobb

Projektet pågick mellan 2018 och 2020 och finansierades av Leader Stockholmsbygd med medel från europeiska socialfonden. Coompanion Roslagen och Norrort var projektägare men samarbetade med en rad andra organisationer och föreningar. Och resultatet blev över förväntan. Över hälften av deltagarna kunde efter projektet gå vidare till jobb.

– Många av de här processerna tar tid, det krävs hjälp på vägen, att skaffa sig nätverk och få erfarenhet och praktik och samtidigt en grundläggande kunskap om hur det svenska arbetslivet fungerar, säger Sara Thorsaeus och avslutar:

– Den kanske viktigaste lärdomen är att alla vi träffade verkligen vill jobba. Det är bara det att många inte vet hur det ska gå till. Man saknar nätverk, kontakter och kunskap men vill inget hellre än att göra rätt för sig och vi måste hjälpa dem att hitta vägar att göra det.

Text: Jakob Hydén

Mer information

Det här projektet finns med i rapporten Metoder och framgångsfaktorer för utrikesföddas möjligheter till sysselsättning och företagande.

Läs hela rapporten på den här sidan.

Vill du istället ha rapporten skickad till dig som en PDF? Skicka ett mejl till sara.uddemar@jordbruksverket.se

Publicerades