Landsbygdsnätverket
Annica Hansson är produktionsrådgivare vid Växa Sverige

Foto Privat

Jag utvecklar AKIS - Annica Hansson vid Växa Sverige

Du arbetar som produktionsrådgivare vid Växa Sverige, och är även industridoktorand vid SLU. Hur bidrar du som rådgivare till utvecklingen av svenska kunskaps- och innovationssystem (AKIS)?

– Hmm, lite svårtydd fråga. Utveckling av systemen? Kommunikation går två vägar, jag sänder mina tankar och funderingar till kund och gårdspersonal, samtidigt som jag tar med mig frågor och funderingar från gård in, och kan jag inte besvara dessa tillfredsställande så tar jag dem vidare till andra, med rätt kompetens, som förhoppningsvis kan svara.

Vad ingår i ditt jobb?
– Att trimma företag, lägga upp strategier för djurflöde och beläggning ihop med kund, grovfoderkvalitet och foderoptimerar.

Hur kommer det sig att du blev rådgivare?
– Jag är husdjursagronom med examen 2000. Rådgivare var inte självklart. Jag sökte flera olika jobb, men valde Hansa Husdjur. Har trivts jättebra som rådgivare, framförallt kundrelationerna och kompetensutveckling på gårdarna.

Du är även industridoktorand vid SLU. Vad forskar du inom?
– Jag tittar på att senarelägga semineringsperioden för högproducerande kor, och jämför resultat för fruktsamhet och produktion med kor som seminerats enligt nuvarande praxis.

Vilken nytta har du, kunderna, din arbetsgivare och AKIS av att du forskar?
– Utöver de nya insikter som forskningsresultaten ger mig så lär jag mig om kunskapsförmedling, datahantering och statistisk bearbetning.

– Mycket inspirerande är de ökade möjligheterna till utbyte och samverkan mellan SLU med flera. Växa som kunskapsföretag och mjölkproducenterna, och som jag sett, har stor potential att göra nytta och ge mervärde till alla deltagande parter.

VAD ÄR AKIS?

AKIS, eller Agricultural Knowledge and Innovation Systems, är ett begrepp för olika nätverk/system av aktörer som arbetar med att främja kunskap och innovation inom lantbruket. Genom samarbete mellan lantbrukare, forskare, rådgivare och andra aktörer bildar AKIS en plattform för utbyte av kunskap och idéer.

Publicerades