Landsbygdsnätverket
Hanna Lomander står i full veterinärmundering bredvid en rödbrun ko

Foto: Distriktsveterinärerna

Jag utvecklar AKIS - Hanna Lomander vid Distriktsveterinärerna

Du arbetar som överveterinär på nöt vid Distriktsveterinärerna. Hur bidrar du och dina kollegor till utvecklingen av svenska kunskaps- och innovationssystem (AKIS)?

– På Distriktsveterinärerna arbetar vi tätt tillsammans med våra nöt-kunder kring olika djurhälsofrågor. Informationen flödar åt båda håll, en förutsättning för arbetet. Från kollegor och kunder får jag till mig frågeställningar som utgör grunden då vi planerar våra utbildningar, söker information, tar fram kundmaterial och deltar i externa nätverk. Ett ständigt pågående arbete, det är svårt att beskriva var det börjar och var det slutar.

Vad gör du i ditt jobb och vad gör Distriktsveterinärerna?
– Distriktsveterinärerna arbetar rikstäckande, dygnet runt och året runt, med veterinärvård och förebyggande hälsovård för alla djurslag. Vi arbetar även med smittskydd och utredning vid sjukdomsutbrott samt med officiella uppdrag vid in- och utförsel av djur- och djurprodukter.

– Som en av två överveterinärer på djurslaget nöt vid Distriktsveterinärerna utgör jag ett kunskapsstöd och bollplank för kollegor som arbetar i nötbesättningar. Jag svarar på frågor via mail och telefon, och gör jag sambesök på gård tillsammans med den lokala distriktsveterinären. Jag planerar och genomför våra fortbildningar, tar fram stödmaterial samt samverkar med externa samarbetspartners. Och jag arbetar även själv praktiskt i fält med nötgårdar samt går beredskap i mitt hemmadistrikt i Västergötland.

Hur kommer det sig att du började arbeta i branschen och hos Distriktsveterinärerna?
– Oj, den här frågan går att besvara på många sätt! När jag var liten tilltalade själva korna mig; stora, varma och snälla. Idag vill jag vara en del av vår livsmedelsförsörjning och bidra till livskraftiga företag på landsbygden; då har människorna blivit allt viktigare. Hos Distriktsveterinärerna kan jag jobba med alla aspekter av detta; från att dra ut en kalv i felläge mitt i natten; till att komma på planerade veckobesök eller att sitta med på gårdsråd vid planering av nybyggnation. Detta tillsammans med kollegor i en stor organisation som hjälper varandra. Det är fint!

Från din horisont, vad tycker du är viktigt för att systemen inom AKIS ska fungera?
– En fungerande kommunikation, fungerande samarbeten och öppenhet är avgörande för att systemen inom AKIS ska fungera. På alla nivåer; bland kunderna, bland veterinärer och rådgivare och mellan organisationer.

VAD ÄR AKIS?

AKIS, eller Agricultural Knowledge and Innovation Systems, är ett begrepp för olika nätverk/system av aktörer som arbetar med att främja kunskap och innovation inom lantbruket. Genom samarbete mellan lantbrukare, forskare, rådgivare och andra aktörer bildar AKIS en plattform för utbyte av kunskap och idéer.

Publicerades