Landsbygdsnätverket
Ingi Jonasson från Science Park Skövde AB

Foto Science Park Skövde AB

Jag utvecklar AKIS - Ingi Jonasson vid Science Park Skövde

Du är vd vid Science Park Skövde sedan i höstas. Hur skulle du säga att ni som regional science park bidrar till utvecklingen av svenska kunskaps- och innovationssystem (AKIS)?

– Som Sciencepark bidrar vi generellt främst genom utveckling av nya innovativa företag i vår startup-miljö och innovationsfrämjande aktiviteter mot mogna branscher i olika utvecklingsprojekt och communtyaktiviteter.

– När det gäller lantbruket mer specifikt bidrar vi främst genom medverkan i projektet Smartagri men även genom information och dialog till politiker, tjänstemän och näringsliv när vi lyfter lantbruksnäringen och vikten av en högre självförsörjningsgrad som ett av fyra primära omställningsområden i fokus. De andra är energiförsörjning, AI samt hållbarhet och cirkularitet.

Du har tidigare arbetat som företagsledare för företag i parken, och har även erfarenhet från akademin. Vad tar du med dig till utvecklingen av Science Park Skövde?
– Jag tror att mina tidigare erfarenheter från näringslivet kommer till stor nytta då jag lättare kan sätta mig in i företagens utmaningar. Detta gäller inte minst för tillväxtföretag. Deras resa med positiva och negativa utmaningar tror jag är svårt att sätta sig in i om man inte har gjort redan själv.

– Fördelen att ha jobbat ett drygt decennium inom akademin, trots att det nu är 20 år sedan, är att jag förstår deras villkor. Det kan ofta bli en utmaning för folk inom näringslivet att i olika samverkansprojekt acceptera de ramar akademin måste verka inom. En del sitter kvar i ryggmärgen även erfarenheterna från näringslivet kanske präglar mig starkare nu för tiden.

Ni har innovationsprojekt inom agri-food, men mest inom andra branscher. Vilken nytta har utvecklingen inom lantbruket av denna tvärfunktionalitet?
– Inom projektet Smartagri som vi bedriver i samarbete med Agroväst och Rise, fokuserar vi främst på digitalisering inom jordbruket. Jordbruket som alla andra näringar utvecklas mot allt mer digitalisering. Där finns många intressanta beröringspunkter mot andra branscher, som t ex industrin där hållbarhet och cirkularitet spelar allt större roll.

– Visualisering, datasäkerhet och dataanalys är andra områden som kanske är mer utvecklade inom andra områden men är minst lika viktiga inom jordbruket som i andra branscher.

Något annat du vill tillägga?
– I samverkan med Högskolan i Skövde fick vi till 3 examensarbeten inom BI-analys av jordbruksdata och två inom cybersäkerhet nu under våren. Dessa arbeten har genererat en hel del intresse på olika håll. Det ökade intresset har inte minst märkts inom Högskolan i Skövde där fokus nu riktas mot digitalisering inom jordbruket som ett viktig område att utforska vidare.   

VAD ÄR AKIS?

AKIS, eller Agricultural Knowledge and Innovation Systems, är ett begrepp för olika nätverk/system av aktörer som arbetar med att främja kunskap och innovation inom lantbruket. Genom samarbete mellan lantbrukare, forskare, rådgivare och andra aktörer bildar AKIS en plattform för utbyte av kunskap och idéer.

Publicerades