Landsbygdsnätverket
Lovisa Granberg har en orange tröja och en mörk väst på sig och står ute i naturen

Foto: Madeleine Säll Länsstyrelsen Östergötland

Jag utvecklar AKIS - Lovisa Granberg vid Länsstyrelsen i Östergötland

Du arbetar som samordnare vid Länsstyrelsen i Östergötland. Hur bidrar du och dina kollegor till utvecklingen av svenska kunskaps- och innovationssystem (AKIS)?

– Vi får ju möjlighet att skapa möten och förutsättningar för god dialog med de personer som faktiskt i stor grad genomför det vi andra sätter värde på, skötsel av våra betesmarker, livsmedelsproduktion, genomföra åtgärder för en bättre miljö.

– Det gör ju att vi både inhämtar och delar mycket av information om hur det funkar i praktiken, vilket är viktigt för förståelse för de som jobbar inom AKIS på andra nivåer. Det vi jobbar med i projekten är ju också i stor mån mätbart och blir till viktiga underlag för både forskning och politik med mera.

Vad gör du i din roll som samordnare?
– Vad jag gör är att skapa förutsättningar för dialog, genom att få rådgivare att jobba i projekten får vi till fler samtal med lantbrukare om miljöåtgärder. Genom samtalen kan vi så ett frö om vilka åtgärder man kan göra för att minska övergödning, öka biologisk mångfald mm. Det vi vill är ju att det ska leda att mer åtgärder utförs i praktiken.

– Mer konkret så handlar rollen om kommunikation och att skapa intresse och relevans. Mycket av min tid läggs på planering, administration, upphandlingar och möten – men det leder ju till så mycket saker som är viktiga. Att kunna hitta och identifiera behov som finns och sedan använda projekten för att lösa dem – det är så givande!

Hur kommer det sig att du började arbeta i denna branschen och hos Länsstyrelsen?
– Med uppväxt på gård så är jordbruksfrågor det som såklart ligger mig varmt om hjärtat. Under gymnasietiden läste jag en bok (Matens pris) och kände att detta måste jag jobba med, livsmedelsförsörjning, miljöfrågor men också med rättviseaspekter över hur ojämnt vi fördelar resurser globalt.

– Efter praktik på Jordbruksverket under agronomutbildningen så kände jag att jobba inom offentlig sektor kan passa mig. Länsstyrelsen med sin bredd av verksamhetsområden är väldigt intressant och lärorik och man kommer i kontakt med helt nya områden och samhällsfrågor.

Från din horisont, vad tycker du är viktigt för att systemen inom AKIS ska fungera?
– Jag tycker det är viktigt att man är nyfiken på andras uppdrag och aktörer inom AKIS, och att man ger sig utrymme att hitta synergier och ny kunskap. Fick höra något klokt för ett tag sedan. ”Det är viktigt att bromsa ner så man kan hoppa upp på cykeln, går det fort så kommer man aldrig upp och får överblick”. Det tror jag många kan relatera till.

VAD ÄR AKIS?

AKIS, eller Agricultural Knowledge and Innovation Systems, är ett begrepp för olika nätverk/system av aktörer som arbetar med att främja kunskap och innovation inom lantbruket. Genom samarbete mellan lantbrukare, forskare, rådgivare och andra aktörer bildar AKIS en plattform för utbyte av kunskap och idéer.

Publicerades