Landsbygdsnätverket
Hand som håller i kol

Hushållningssällskapet Sjuhärad skapar Sveriges första certifiering för kolsänksrätter. Foto Katarina Johansson

Kolsänksrätter med biokol – för klimatets skull

Hushållningssällskapet Sjuhärad håller på att skapa Sveriges första certifiering för kolsänksrätter med biokol inom projektet ”Kolsänksrätter med biokol”. Med hjälp av innovationsstöd från EIP-Agri tar man fram en certifieringsstandard för kolsänksrätterna för att skapa en fungerande och trovärdig marknad samt utvärderar en rad praktiska arbetssätt.

projektledaren Cecilia Hermansson på Hushållningssällskapet Sjuhärad.

Cecilia Hermansson

Det är sedan länge känt att biokol har en förmåga att suga upp och fånga in giftiga ämnen i jorden. Denna förmåga gör att koldioxidhalten minskar i atmosfären och gör även biokolet lämpligt som jordförbättrare. Problemet är att det är dyrt för lantbrukare att köpa in och lägga på sina jordar. Finns det ett sätt att göra det hela ekonomiskt möjligt? Det vill Hushållningssällskapet Sjuhärad ta reda på och sökte därför anslag från EIP-Agri.

– Vi såg att det började växa fram en marknad där kolsänkor och kolkrediter kunde vara den nya klimatkompensationen, fast mer permanent. En kolsänka med biokol kan bevaras i marken under tusentals år. Vi tänkte att det borde gå att sälja kolsänksrätter till företag som vill minska sin klimatpåverkan, berättar projektledaren Cecilia Hermansson på Hushållningssällskapet Sjuhärad.

Flera fördelar med biokol

Biokol fungerar som en tvättsvamp och kan laddas med både vatten och näring som kommer växterna till nytta. Det gör att mindre näring läcker ut och att odlingar blir mer motståndskraftiga mot torka. Genom sin porösa struktur skapar det även utrymme för mikroorganismer att leva.

Idén med projektet var att skapa en fungerande marknad för kolsänksrätter baserad på spridning av biokol i jordbruksmark. Målet var att lantbrukare skulle få positiva effekter på produktionen samtidigt som miljön och klimatet också drog nytta av kolsänkan. För att skapa en trovärdig marknad skulle en certifieringsstandard skapas och flera praktiska tester genomföras och demonstreras.

Ett liknande system finns för klimatkompensation, men skillnaden är att kolsänksrätterna kan skapas lokalt i Sverige och att kolet ligger bundet i hundratals till tusentals år.

Ceclilia Hermansson visar en kolbit

Foto Helena Falkman

Förlängd projekttid

– Vi har fått förlängd projekttid till mars 2025, det är för att det är många delar som ska passas ihop. Målet är att utveckla en standard och parallellt med det bygga en marknad för kolsänksrätter för både köpare och säljare.

Det har varit en del utmaningar längs vägen, den allra största är att marknaden växt enormt sedan 2019 då projektet drog igång.

– Då fanns det varken någon standard eller marknadsplatser, vilket det gör i dag. Vi är alltså inte först i världen med detta, vilket vi trodde att vi skulle vara från början. Idag måste vi förhålla oss till att det finns andra aktörer med ungefär samma idé som vi. Och utöver det kommer det ny forskning och nya rön som gör att vi hela tiden måste hålla oss uppdaterade. Det gäller att hitta sin nisch och plats i en växande bransch.

Bred samarbetsgrupp

Projektet genomförs i samarbete med bland andra ZeroMission, Hjelmsäters egendom, HS Certifiering och IVL Svenska miljöinstitutet.

– Vi har en bred samarbetsgrupp där det ingår lantbrukare, biokolsproducenter, verifieringsfirma, förmedlare av kolkrediter och rådgivare. Vi har ringat in de målgrupper och intressen vi behöver och samarbetet fungerar bra.

När det gäller finansiering genom innovationsstödet har det också, i stort sett, fungerat bra.

– Det var segt i början att få igenom vår ansökan, det var ett antal turer fram och tillbaka och många kompletteringsfrågor. Och det är lite kämpigt för Hushållningssällskapet att vänta på utbetalningarna ibland. Men, stödet ger en otroligt bra möjlighet att testa att utveckla en innovation som man från början inte vet om den kommer att bli något eller om den stupar halvvägs.

Helt beroende av projektmedel

– Det hade inte blivit något projekt utan stödet från EIP-Agri. Vi är helt beroende av projektmedel till en sådan här relativt osäker projektinvestering.

Cecilia Hermanssons råd till andra som också vill söka medel är handfasta:

– Sök gruppbildningsstöd och bolla med innovationsupporten. Sätt av tid för att pitcha idén. Är den innovativ och kommer den att passa? Det är ett stort jobb att fylla i ansökan, så gör det stegvis. Och tänk på att det kommer att ta tid innan slutgiltigt beslut kommer och räkna med att ni måste ligga ute med pengar.

– En annan viktig sak är att träffa de andra i teamet och bygga projektgruppen på ett bra sätt. Gör klart för alla parter att ni kommer att ha olika mycket att göra i olika perioder i projektet. Därför är det viktigt att trots det behålla gruppkänslan och upplevelsen att ni gör detta tillsammans och att alla känner sig delaktiga.

TEXT: Colette van Luik

FAKTA

Projekt: Kolsänksrätter med biokol
Projektägare: Hushållningssällskapet Sjuhärad
Projektslut: Förlängt till mars 2025
Budget: 5,6 miljoner kronor
Beviljade medel från: Innovationsstödet EIP-Agri
Kontakt: Cecilia Hermansson, 0325-618635.

Publicerades