Landsbygdsnätverket
Tre olika vita förpackningar i händerna på en man

För att få ekonomi i småskalig dryckestillverkning utvecklas teknisk utrustning för vidareförädling av frukt och bär med bibehållen kvalitet. Foto Kimmo Rumpunen

Kompakt utrustning och nya förpackningar för småskaliga odlare ger ökad lönsamhet

Juicer och andra drycker av frukt och bär blir allt mer populärt. För att underlätta för lokala och småskaliga svenska odlare, utvecklas nu teknisk utrustning för effektiv vidareförädling från mindre och medelstora volymer av frukt och bär med bibehållen kvalitet. Detta tack vare innovationsstöd från EIP-Agri.

Genom projektet ”Konkurrenskraftig och i alla avseenden hållbar förädling av frukt och bär från råvara till förpackad produkt” har man fått möjlighet att utveckla ny produktionsutrustning för dryckestillverkning. Projektet har beviljats medel av Jordbruksverket inom EU-satsningen EIP-Agri. Arbetet bedrivs i en innovationsgrupp bestående av företag och sakkunniga med spetskompetens inom olika områden.

Kimmo Rumpunen är projektledare samt VD för företaget IDB AB, som specialiserar sig på svensk dryckestillverkning av frukt och bär.

Kimmo Rumpunen är projektledare samt VD för företaget IDB AB, som specialiserar sig på svensk dryckestillverkning av frukt och bär.

Foto Privat

Enorm marknad för nya drycker

– Marknaden för alkoholfria drycker är enorm, så vi vill stimulera landsbygdsföretagarna att fundera i den riktningen. Här finns en jättechans att lansera innovativa, goda och nyttiga produkter istället för alla blandningar av vatten, socker och aromämnen som fyller hyllorna idag. Men för att få ekonomi i dryckestillverkningen krävs rationell processutrustning också för den mindre tillverkningen.

Kimmo Rumpunen är hortonom, forskare och växtförädlare vid Institutionen för växtförädling på SLU. Mellan 2010 och 2018 var han ansvarig för verksamheten vid Centrum för Innovativa Drycker, ett projekt för företag som i samverkan med universitetskompetenser utvecklade produkter med svenska råvaror som bas. Verksamheten har nu kommersialiserats och drivs vidare av Balsgård Foodtech AB.

Lösningen på många utmaningar

– Vid Centrum för Innovativa Drycker såg jag många av alla de utmaningar som finns, inte minst att det var svårt att hitta rätt utrustning och bra förpackningar för småskalig produktion.

– Det kunde till exempel handla om att framställa en ren äppeljuice på gårdsnivå och få bra ekonomi i det. Det är svårt för mindre producenter att få lönsamhet i dryckestillverkningen som i den skalan både är mycket arbetskrävande och utgår ifrån dyra råvaror. Konsumenter köper det som är billigt. Det saknades en lösning för tillverkning av drycker som var mer rationell, effektiv och krävde mindre arbetsinsatser. Det saknades också bra återvinningsbara och kvalitetsbevarande förpackningar för den mindre produktionen.

Ny utrustning och nya förpackningar

Med stöd från EIP-Agri bildades därför en innovationsgrupp med olika kompetenser som sedan start arbetat med att utveckla och testa olika lösningar både kring processutrustning och förpackningar. På grund av pandemin, utmaningar kring att hitta leverantörer till olika komponenter samt förändrade EU-regler, bland annat nya krav på att kapsyler numera måste sitta fast i flaskan, har projektet blivit förlängt i två år. Det kommer nu att avslutas först 2025 istället för 2023.

Hur har det fungerat med att få finansiering genom innovationsstödet?

– 2016 lämnades ansökan in men projektet beviljades först 2019. Och vi ansökte om 26 miljoner men fick efter långa förhandlingar med Jordbruksverket 19 miljoner. Det var problematiskt att vi inte fick det vi önskat, eftersom vi gjort en kalkyl efter de behov vi hade. Men, projektet hade inte kommit i gång utan stödet, ska också sägas, och vi får anpassa ambitionsnivån därefter.

Kimmo Rumpunen har några tips till andra som vill söka innovationsstöd:

– Se till att ha tillräckligt med kapital och likviditet för att kunna hantera projektekonomin. Projekten är administrativt krävande, det är långa handläggningstider och man måste kunna ligga ute med pengar i tre till sex månader.

– Och var tydlig i samarbetsavtalet om vad som förväntas av varje part, inklusive eventuella rättigheter så att det inte blir diskussioner om det sedan. Och, kom ihåg att allt tar mycket längre tid än man tror, så var inte tidsoptimist!

Text: Colette van Luik

FAKTA

Projekt: Konkurrenskraftig och i alla avseenden hållbar förädling av frukter och bär från råvara till förpackad dryck
Projektägare: IDB, Innovativa Drycker Balsgård AB
Projektslut: Har fått förlängt till 2025
Budget: 19,2 miljoner
Beviljade medel från: Innovationsstödet EIP-Agri
Kontakt: Kimmo Rumpunen, 070-9576868

Publicerades