Landsbygdsnätverket
Margareta Leeman har långt hår och en röd jumper på sig

Foto Privat

Margareta Leeman ny medlem i AKIS analysgrupp

Du jobbar på Jordbruksverket och är enhetschef på Växt- och kontrollavdelningen. Du är också ny medlem i Landsbygdsnätverkets analysgrupp för AKIS. Vad blir din viktigaste roll i gruppen tror du?

– Jag hoppas kunna bidra med ett vidgat perspektiv i och med mina erfarenheter från olika typer av branscher.

Ni ska vara med och forma framtiden för svenska AKIS, finns det specifika områden du anser bör prioriteras?
– Det jag tänker på spontant är bland annat behovet av samarbete och samordning inom området för rådgivning och kompetensutveckling. Dels för att minska risken för dubbelarbete men också för att vi tillsammans kan göra det som är bra ännu bättre.

Hur tycker du att ni bör arbeta för att effektivt stödja kunskapsutvecklingen och kunskapsförsörjningen inom jordbruk, trädgårds- och rennäring?
–Vi behöver en stärkt samverkan, kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom näringen och här är den fortsatta utvecklingen av kunskapsnaven, som en del av AKIS, en viktig pusselbit.

Vilken roll ser du att internationellt samarbete och nätverkande spelar för utvecklingen av AKIS-metoder?
–Jag tror att det är viktigt blicka utåt för att få inspiration och idéer men också för igenkänningsfaktorn som underlättar dialog och samarbete över gränserna.

Vad tycker du ska bli mest intressant rent personligt?
– Jag har varit med på ett möte med gruppen hittills och det verkar vara ett öppet och kreativt gäng vilket bådar gott för det arbete vi har framför oss!

Publicerades