Landsbygdsnätverket
David Levrén till vänster har kort hår och grå skjorta på sig och Lena Westman till höger har blå- och vitrandig skjorta med träd som bakgrund

David Levrén och Lena Westman arbetar båda med matklusterinitiativet FRODA – “Food Region Of Dalarna Assembly”. Foto Dalarna Science Park/Privat

Mer mat i hela livsmedelskedjan målet för matklusterinitiativet FRODA

Under 2019 lanserades den regionala livsmedelsstrategin för Dalarna där målet är att öka livsmedelsproduktionen och bli mer självförsörjande. Det resulterade i matklusterinitiativet FRODA – “Food Region Of Dalarna Assembly”.

FRODA, ett av landets cirka 17 gröna kluster/regionala kompetenscentra, arbetar med tillväxt och samverkan för affärsutveckling i alla delar av livsmedelskedjan.

De är en samlande nod som etablerar branschkluster med koppling till hela livsmedelskedjan. Aktörerna bakom är Dalarna Science Park, Dalarnas Kompetenscentrum för Livsmedelskedjan, Offentlig Gastronomi, LRF Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna och Region Dalarna.

Hur arbetar FRODA?
– Vi har veckomöten varje onsdag och en gång i månaden ett längre fysiskt möte då vi träffas hos någon av aktörerna. På mötena går vi igenom vilka samprojekt och samaktiviteter vi ska ha och gör gemensamma projektansökningar för att kunna matcha det som företagen i livsmedelskedjan i Dalarna behöver. Och vi samorganiserar den återkommande årliga konferensen Framtidens mat, säger Lena Westman, projektledare på Dalarnas Kompetenscentrum för Livsmedelskedjan.

Hur drivs FRODA?
– Från början fick Dalarna Science Park ett uppdrag från Länsstyrelsen att utreda behovet av ett näringslivsdrivet kluster. Vi intervjuade företag, föreningar och organisationer i Dalarna kom fram till att vi behöver jobba fokuserat med olika delbranscher för att bli relevanta för företagen och öka samverkan i livsmedelskedjan genom att först se till att främjarsystemet är samordnat. Detta resulterade i en främjarsamverkan som fick namnet FRODA, säger David Levrén, projektledare på Dalarna Science Park, med inriktning livsmedel, och som har varit med sedan starten av FRODA. Han fortsätter:

– Vi arrangerar företagsfrämjande aktiviteter och verkar på olika sätt för ökad samverkan i länet utifrån företagens behov. Initiativet ska bidra till att öka matproduktionen och få fler människor i arbete. Målet är att företag inom hela livsmedelskedjan, från jordbruk till förädling, lättare ska kunna växa och anställa, och därigenom producera mer mat.

Genom detta projekt går vi från ord till handling

Vad är det viktigaste med ert arbete?
– Att vi tillsammans kan skapa genomförandekraft för att lyckas implementera den regionala livsmedelsstrategin. Ska vi uppnå målen, måste det ske förändringar och vi behöver jobba tillsammans, säger David Levrén.

Vilken skillnad gör ni för företagen inom livsmedelskedjan i ert område?
– Vi gör både stor skillnad och stor nytta – och har en ambition att göra ännu mer, vilket är en del av vår strategiska plan fram till 2035. I Dalarna står vi inför stora utmaningar som kompetensmatchningar och personalbrist inom livsmedelsindustrin och restaurangnäringen.

Vi som nätverk når ut på ett bättre sätt än om varje grön näring försöker jobba med dessa frågor själv, säger Lena Westman.

Vem har nytta av er?
– Framförallt små och medelstora företag inom livsmedelskedjan i vårt område. Primärproduktion och livsmedelsförädling är kärnan i vår verksamhet. Vi har till exempel ansökt om ett projekt om lokal gastronomi i Dalarna för att öka efterfrågan hos de stora måltidsproducenterna, alltså de offentliga köken och restauranger som serverar mer än 200 måltider per dag, säger Lena Westman.

Vad skulle underlätta ert arbete?
– Det finns en del utmaningar när vi söker stöd till olika projekt. Inom FRODA jobbar vi med helhetsperspektiv – från jord till bord. Här hänger inte systemet riktigt med eftersom det är olika pengapotter som går till olika delar av livsmedelskedjan. Men vi ser inte livsmedelsproduktion som isolerade öar och vill stärka hela kedjan. Där skulle det vara bra med ändrade direktiv, avslutar Lena Westman.

Text Colette van Luik

FAKTARUTA

FRODA, Dalarna

Huvudman/huvudmän: Dalarna Science Park.

Geografiskt område: Dalarnas län.

När startade verksamheten: 2018.

Viktigaste aktörerna engagerade i skapandet av klustret/centrat: Dalarna Science Park, Dalarnas Kompetenscentrum för Livsmedelskedjan, Offentlig Gastronomi, LRF Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna och Region Dalarna.

Hur många företag/organisationer har sin arbetsplats inom klustret/centrat: Klustret har ingen fysisk plats, utan är ett nätverk av aktörer och verksamheter där FRODA är vår gemensamma samverkansplattform.

Huvudsakliga finansieringskällor: Landsbygdsprogrammet och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

KONTAKTUPPGIFTER

Kontaktpersoner: Lena Westman och David Levrén
Telefon: Lena 0248-70598, 073-9363412. David 070 360 44 03
E-post: lena.westman@rattvik.se, david.levren@dalarnasciencepark.se
Webbsida: www.dalarnasciencepark.se/vara-projekt/froda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades