Landsbygdsnätverket
Jennie Cederholm Björklund tar en selfie framför en dataskärm som visar en presentation med rubriken "Communities of Practices". Bakgrunden visar ett ljust kontorsrum med fönster som leder till ett uterum.

Jennie Cederholm Björklund deltog på mötet om ModernAKIS Foto: Privat

ModernAKIS - EU-projekt stärker Jordbrukssamarbete

Den 12-13 mars samlades experter från hela Europa för att diskutera framtiden för jordbrukssamarbete under konsortiemötet för EU-projektet modernAKIS. Jennie Cederholm Björklund från Landsbygdsnätverket var en av deltagarna.

ModernAKIS syftar till att förbättra jordbrukspolitiken och stärka det europeiska samarbetet inom jordbruket.

– Målet är att se till att lantbrukarna får ut så mycket som möjligt av detta, säger Jennie Cederholm Björklund, samordnare och innovationscoach på nätverket.

Projektet fokuserar på att utveckla och sprida kunskap inom den Gemensamma Jordbrukspolitiken (CAP) för att förbättra Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS) i medlemsländerna. Genom att stödja strategier för AKIS och förbättra kunskapsflödet, siktar man på att stärka jordbruket i hela Europa.

För välfungerande AKIS i EU

Detta ska göras genom att 1) stödja design och implementering av strategier för att stärka AKIS i medlemsländer, och genom att 2) möjliggöra att AKIS samordningsfunktioner (AKIS Coordination Bodies) och andra AKIS-aktörer förbättrar kunskapsflöden och utvecklar väl fungerande AKIS i respektive land.

Under mötet delades framsteg och planer för projektet, och deltagarna diskuterade vikten av att lyfta fram mindre utvecklade AKIS för att höja lägsta nivån inom EU. Den strategiska rådgivande kommittén för projektet påpekade att det är viktigt att undvika dubbelarbete och att utnyttja synergier med internationella grupper.

– Sverige, som redan har kommit långt i sitt AKIS-arbete, kommer att dela med sig av exempel på framgångsrika initiativ, säger Jennie Cederholm Björklund.

Sverige inspirerar

På webbplatsen akisconnect Connecting all EU AKIS actors Länk till annan webbplats., där alla EU:s AKIS-aktörer kan kopplas samman, kommer Sverige bland annat att presentera sina erfarenheter av kunskapsnav, analysgrupper och utförargrupper samt internationella studiebesök. Detta för att inspirera till liknande framsteg i andra länder.

– Vi kommer också ta upp hur vi jobbar med träffar inom EIP-Agri och om den årliga Mötesplats AKIS, säger Jennie Cederholm Björklund.

Engagera till ”multi-actor approach”

Det pågår en studie om vad som motiverar forskare att engagera sig i interaktiva forskningsprocesser. I augusti kommer rapport från studien som förväntas beskriva hinder och drivkrafter för samarbete i forskning, ta fram utvärderingskriterier för att mäta social påverkan av forskning inom lantbruk, samt att identifiera potentiella sätt att engagera forskare för att genomföra studier med så kallat ”multi-actor approach”.

– Detta är ett fantastiskt tillfälle för länder att lära av varandra och gemensamt utveckla jordbruket, säger Jennie Cederholm Björklund.

Områdena för nya grupper

Projektet sätter nu samman internationella Communities of Practices där två personer från varje land erbjuds plats i respektive grupp.

  1. Policy, governance, and CAP interventions. Denna grupp är endast till för de utsedda AKIS-samordningsfunktionerna. I Sveriges fall Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket.
  2. Integration of advisors into AKIS. Här ser vi gärna en rådgivare och en forskare inom exempelvis rådgivningsmetodik, som kan bidra med kunskap om hur rådgivningen ytterligare kan integreras i kunskaps- och innovationssystemen för lantbruk.
  3. Connecting research and practice. Denna grupp är till för exv forskare och intermediärer, så här ser vi gärna någon från kunskapsnav, rådgivning eller gröna kluster, som arbetar med att koppla ihop forskning och praktik.
  4. Knowledge and access and knowledge flows. I denna grupp kan AKIS- samordningsfunktioner samt aktörer som arbetar med innovation- och förändringsledning ingå.
  5. Life-long-learning education. Även här välkomnas aktörer som arbetar med innovation- och förändringsledning, samt inom lärande och utbildning.

KONTAKT

Har du frågor eller vill engagera dig i någon av ovan nämnda grupper kan du kontakta Jennie Cederholm Björklund, Tel: 070-584 55 99

Publicerades