Landsbygdsnätverket

Möjlighet att gå med i utförargrupp – med gröna näringars kompetensförsörjning i fokus

Analysgruppen Hållbara gröna näringar startar nu sin första utförargrupp inom Landsbygdsnätverket. Temaområdet är "attraktiva näringar" och för dig som är intresserad finns det chans att vara med.

Den nya utförargruppen ska vara verksam under 2024 och kommer genomföra aktiviteter för att främja gröna näringars attraktionskraft och kompetensförsörjning.

Anmäl ditt intresse för att vara med och driva frågor

– Det känns bra att vi, med insikten om branschens behov av kompetens och dess utmaningar kring attraktionskraft och arbetskraftsbehov, nu har kunnat sätta igång denna utförargrupp, säger Christina Milén Jacobsson som är ordförande i Landsbygdsnätverkets analysgrupp Hållbara gröna näringar.

Deltagarna ska representera gröna näringar, med särskilt fokus på lantbruket, ungdomar och utbildningsanordnare.

– Vi vill gärna att fler av Landsbygdsnätverkets medlemmar är med och jobbar med de här viktiga framtidsfrågorna. Du som känner att du har kunskap och engagemang att bidra med, kan anmäla ditt intresse för att vara med i utförargruppen. Anmäl dig till mig eller till samordnare Anna Hedberg, säger Christina.

Fler utförargrupper är att vänta

Analysgruppen Hållbara gröna näringar startade i november förra året. I slutet av januari träffas gruppens ledamöter för en första fysisk träff.

– Vi kommer då få tillfälle att fördjupa våra samtal om prioriterade behov och utmaningar, med ambitionen att besluta om att sätta igång fler utförargrupper inom våra temaområden, avslutar Christina.

Hör av dig till oss!

Kontakta oss om du är intresserad av att medverka i utförargruppen – attraktiva näringar.

Christina Milén Jacobsson, ordförande, analysgruppen Hållbara gröna näringar
0521‑72 55 15

Anna Hedberg, samordnare, Landsbygdsnätverkets kansli
Tel. 036-15 89 49

Mer information om Hållbara gröna näringar

Följ arbetet inom Hållbara gröna näringar.

Följ den nya utförargruppen inom temaområdet Attraktiva näringar.

Allmän information – Vad är en analys- eller utförargrupp?

Publicerades