Landsbygdsnätverket
Bildkollage, unga människor i olika situationer på landsbygden

Attraktiva näringar

Att säkerställa kompetensförsörjningen inom gröna näringar är viktigt för företagen i branschen och för att nå långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning och landsbygdsutveckling.

 

Attraktionskraften för utbildningar och yrken inom det gröna näringslivet är helt avgörande för framtidens kompetensförsörjning.

 

För att vara attraktiv som bransch och arbetsgivare behöver man bland annat kunna erbjuda en god arbetsmiljö med bra villkor och ett arbetsklimat som är öppet och inkluderande.

Utförargrupp: Kompetens och livslångt lärande.

Inom temaområdet Attraktiva näringar kommer denna utförargrupp jobba med kompetensförsörjning, kompetensutveckling och livslångt lärande inom lantbruket. Gruppens första aktivitet blir en träff den 6 maj med Nationellt kompetensråd inom det gröna näringslivet.

Sammankallande för gruppen är Lotta Rydberg. 0708-17 59 56.
Läs vår intervju med Lotta om utförargruppens arbete.
Läs mer om Nationellt kompetensråd 2024.

Mer information om utförargruppens arbete/aktiviteter kommer läggas ut här efterhand.

Utförargrupp: Näringarnas attraktionskraft – arbetsgivares och ungas perspektiv

Inom temaområdet Attraktiva näringar kommer denna utförargrupp att fokusera på näringarnas attraktionskraft med inriktning mot både arbetsgivare inom de gröna näringarna och de ungas perspektiv.

Sammankallande för gruppen är Anna Ross, 070-560 86 81.
Läs vår intervju med Anna om utförargruppens arbete.

Mer information om utförargruppens arbete/aktiviteter kommer läggas ut här efterhand.

Podden Landet lyfter frågan om attraktiva gröna näringar

#170. Attraktiva arbetsgivare - hur matchar lantbruket
generation Z

Lantbrukets utmaning är att locka unga talanger i en tid där konkurrensen om uppmärksamhet är intensiv. Är lantbruket rustat för att möta framtidens krav och bli en drömarbetsplats för generation Z? Vad säger generationsforskningen om deras värderingar och val? I detta avsnitt av Podden landen lyfts frågan om branschens attraktionskraft, som är avgörande för en hållbar livsmedelsproduktion. De gröna näringarnas framtid som arbetsgivare alltså.
Läs mer och lyssna på podden Landet avsnitt 170.