Landsbygdsnätverket

Kontakt utförargrupp Kompetens och livslångt lärande

Här hittar du deltagarna i utförargruppen för Kompetens och livslångt lärande.

Sammankallande:
Lotta Rydberg
Naturbruksskolornas förening
070-817 59 56

Nils Lagerroth

Helene Larsson Jönsson
SLU, Sveriges lantbruks-
universitet
076-138 14 28

Jan Andersson
Arbetsförmedlingen
010-487 18 22

Sofie Alvarsson
Hushållningssällskapet
070-320 09 04

Asha Ismail
SIOS, Samarbetsorgan för etniska
organisationer i Sverige
070-978 41 65

Isabella Odmark
LRF Ungdomen
076-102 43 37

Marie Sjölin
Torsta AB
070-217 58 84

Stephanie Kindbom
Jordbruksverket
036-15 64 16