Landsbygdsnätverket

Kontakt utförargrupp Näringarnas attraktionskraft

Här hittar du deltagarna i utförargruppen för Näringarnas attraktionskraft.

Anna Ross

Sammankallande:
Anna Ross
Jobba Grönt
070-560 86 81

Karin Carlsson
Hushållningssällskapet Västra
0521-72 55 44

Student
SLU, Sveriges lantbruksuniversitet

Anna Lindgren
LRF Mitt
010-184 42 04

Niclas Ekholm
Unga innovatörer
076-277 31 99