Landsbygdsnätverket
Jennie Cederholm Björklund i röd skjorta vid en tegelvägg

Jennie Cederholm Björklund om årets Mötesplats AKIS. Foto Privat och illustration: AI genererad

Mötesplats AKIS där bilden klarnar

Varje år anordnas Mötesplats AKIS. Denna gång den 14 mars. Det är ett digitalt evenemang för alla som arbetar med kunskap, innovation och utveckling av svenskt lantbruk. Årets tema; "bilden av AKIS klarnar".

– I år har vi valt att fokusera på bred och rapp lägesrapportering från några initiativ som sker inom Strategisk plan, som är en del i svenska *AKIS. Det har hänt mycket senaste åren och mycket sker just nu. Så nu samlar vi ihop oss och börjar få grepp om hur våra svenska AKIS börjar formeras och samverka på olika sätt, säger Jennie Cederholm Björklund som är AKIS-samordnare på Landsbygdsnätverket.

Vad får man ta del av om man anmäler sig till träffen?
– Som deltagare får man insikt i systeminnovation, en bred översikt över svenska AKIS och bland annat lägesrapporter gällande vad som händer inom AKIS analysgrupp, analysgruppen Hållbara gröna näringar och utförargrupper, några kunskapsnav samt hur rådgivningen utvecklas.

– Som vanligt så vill vi ha inspel och synpunkter från deltagarna på vad de vill att vi ska arbeta med kommande år, och hur vi ska prioritera detta arbete. Därför avslutas dagen med en workshop där vi ser fram emot att få mycket med oss, att ta tag i kommande år.

Vem kommer ha nytta av att vara med på träffen?
– Alla som jobbar med att stödja och utveckla lantbruket på olika sätt, dvs som jobbar med kunskap och innovation. Exempelvis rådgivning, gröna kluster och andra innovationsmiljöer, forskning och utbildning, branschorganisationer mfl.

– Det är även nyttigt för lantbrukare att vara med och omvärldsbevaka och diskutera fortsatt utveckling av AKIS. Och vi vill väldigt gärna ha lantbrukarnas synpunkter.

Vad skulle du vilja lyfta som ett spännande inslag som kommer upp under dagen?
– Jag ser fram emot ett intressant samtal om rådgivningens utveckling. Men jag måste också säga att jag alltid med spänning ser fram emot resultatet av workshopen och alla inspel som deltagarna skickar med till vårt arbete kommande år.

SE PROGRAMMET OCH ANMÄL DIG

Mötesplats AKIS 2024 - digitalt

*AKIS, eller Agricultural Knowledge and Innovation Systems, är ett begrepp för olika nätverk/system av aktörer som arbetar med att främja kunskap och innovation inom lantbruket. Genom samarbete mellan lantbrukare, forskare, rådgivare och andra aktörer bildar AKIS en plattform för utbyte av kunskap och idéer.

Publicerades