Landsbygdsnätverket
Närbilder på de tre ordföranden för analysgrupperna.

Nu är analysgrupperna tillsatta

Landsbygdsnätverkets styrgrupp har beslutat att inrätta tre analysgrupper för åren 2023-2024: AKIS, Hållbara gröna näringar och Stärkt landsbygdsperspektiv. Nu är grupperna tillsatta och kommer att inleda sitt arbete. Läs om vilka som ingår i grupperna.

Intresset för att vara med i en analysgrupp har varit stort bland nätverkets medlemsorganisationer. Över 70 personer från ett 40-tal organisationer anmälde sitt intresse. Tidigare under hösten utsåg Landsbygdsnätverkets styrgrupp ordföranden för grupperna. Dessa har nu tillsammans med kansliet satt samman grupperna, utifrån de intresseanmälningar som kommit in.

– Urvalet har gjorts utifrån att personerna ska kunna bidra med olika perspektiv och erfarenheter som har relevans för gruppens tema. Det har också varit viktigt att deltagarna representerar en bredd av branscher och organisationer, säger Maria Gustafsson, kanslichef på Landsbygdsnätverket.

Under de kommande tre veckorna kommer vi att presentera analysgrupperna i var sin fördjupande artikel.

Deltagarna i de tre analysgrupperna

AKIS

Porträttbild på Magnus Börjeson.

Ordförande

Magnus Börjeson, AgroÖst

Ingela Nilsson

Sametinget

Jørgen Korning

RISE

Margareta Leeman

Jordbruksverket

Marie Gidlund

Sweden Food Arena

Mats Emilson

Agroväst

Mattias Norrby

Stiftelsen lantbruksforskning

Rebecca Källström

Lantbrukarnas Riksförbund

Sebastian Remvig

Sveriges lantbruksuniversitet

Sophia Olander

Jordbruksverket

Ulrik Lovang

Branschråd för lantbrukets rådgivningsföretag

Samordnare för gruppen:

Jennie Cederholm Björklund, Landsbygdsnätverkets kansli

Hållbara gröna näringar

Porträttbild på Christina Milén Jacobsson.

Ordförande

Christina Milén Jacobsson, Hushållningssällskapet

Asha Ismail

Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige

Carl Filip Trolle-Hjälte

KSLA:s ungdomsutskott

Christer Yrjas

Lokal Utveckling Sverige

Frida Svensson

Jordbruksverket

Hanna Astner

Sveriges lantbruksuniversitet

Ida Frankenberg

Ultuna Studentkår

Ida Lind

Ekologiska lantbrukarna

Jenny Jewert

Världsnaturfonden WWF

Josefin Heed

Hela Sverige ska leva

Kristine Wiklund

Gröna arbetsgivare

Mimmi Andersson

Naturbruksskolornas förening

Ove Karlsson

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Pim Bendt

Naturskyddsföreningen

Sofia Björnsson

Lantbrukarnas Riksförbund

Samordnare för gruppen:

Anna Hedberg, Landsbygdsnätverkets kansli
Emma Svensson, Landsbygdsnätverkets kansli
Julia Löf, Landsbygdsnätverkets kansli

Stärkt landsbygdsperspektiv

Porträttbild på Jan Owe-Larsson.

Ordförande

Jan Owe-Larsson, Lokal Utveckling Sverige

Anna Olofsson Frestadius

Torsta

Beatrice Bucht

Unga på Landsbygden

Elisabeth Agerbjer

Varbergs kommun

Erik Melin

Sveriges lantbruksuniversitet

Ida-Maria Olofsson

Norrtälje kommun

Klas Fritzon

Hela Sverige ska leva

Madeleine Stadig

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Roger Ylinenpää

Region Norrbotten

Stina Fernerud

Länsstyrelsen i Västerbottens län

Samordnare för gruppen:
Carin Persson, Tillväxtverket
Ulrika Holmgren, Landsbygdsnätverkets kansli

Vad är en analysgrupp?

Syftet med analysgrupperna är att på ett systematiskt sätt identifiera och avgränsa behov eller utmaningar inom olika temaområden. Därefter ska grupperna föreslå aktiviteter som kan bidra till att lösa dessa identifierade behov eller utmaningar. Analysgruppen föreslår aktörer till en utförargrupp som ansvarar för att aktiviteterna genomförs.

Läs mer om vårt arbete med analysgrupper

Publicerades