Landsbygdsnätverket
En kvinna kör två barn på en lådcykel.

Foto: Lisa Wikstrand, Scandinav.

Ny analysgrupp ska stärka landsbygdsperspektivet hos offentliga aktörer

Nu startar den nya analysgruppen Stärkt landsbygdsperspektiv. Gruppen ska arbeta för att ge offentliga aktörer verktyg för att ta bättre hänsyn till landsbygders förutsättningar och möjligheter.

Carin Persson.

Carin Persson, samordnare.

Analysgruppen, som är helt ny inom Landsbygdsnätverket, leds av Tillväxtverket. En viktig utgångspunkt för arbetet är myndighetens Metodstöd för livskraftiga landsbygder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som syftar till att stärka landsbygdsperspektiv hos offentliga aktörer. Det innebär i praktiken att det offentliga behöver bli bättre på att komplettera städers och tätorters perspektiv med landsbygdernas.

– Fler som jobbar på myndigheter, regioner och kommuner behöver ställa sig frågan vad olika beslut och insatser får för konsekvenser på olika platser. Det här är ett perspektivskifte och en förändring som tar tid, men min storslagna förhoppning är förstås att den här gruppen ska bidra till den förflyttningen genom diverse smarta idéer, inspel och aktiviteter, säger Carin Persson, Tillväxterket, som samordnar gruppens arbete.

Hon hoppas även att gruppen även kan ge viktiga inspel kring hur metodstödet kan spridas, vidareutvecklas och användas av fler.

Jan Owe-Larsson

Jan Owe-Larsson, ordförande.

Stort intresse

Gruppens ordförande, Jan Owe-Larsson, som tillsatts av Lokal Utveckling Sverige, har bred erfarenhet inom landsbygdsutveckling. Han har varit ordförande i Leader Folkungaland i Östergötland och dessutom varit vice ordförande i Lokal Utveckling Sverige. 

– Jag hoppas också kunna bidra med min politiska erfarenhet och kontaktnät. Jag är nu ordförande i Region Östergötlands trafik- och samhällsplaneringsnämnd som bland annat hanterar landsbygdernas- och skärgårdarnas utveckling. Jag är positivt lagd och gillar att uppmuntra och ta till vara olika personer kompetenser, säger han.

Det var ju stort intresse för att ingå i gruppen. Hur tänkte ni när ni gjorde urvalet?

– Det var inte enkelt. En viktig utgångspunkt var att vi ville ha perspektiv från olika nivåer; myndighet, region, kommun, civilsamhälle, näringsliv och akademi. Samtidigt insåg vi att oberoende av organisation och nivå så kommer gruppen berikas med olika slag av individuella kompetenser, säger Jan Owe-Larsson.

– Vi ville förstås också ha en jämn könsfördelning och geografisk spridning. I slutändan fick vi tacka nej till många, men vi hoppas en del i stället ska vilja engagera sig i utförargrupper framöver, säger Carin Persson.

"Vill bidra till förändring"

Gruppen har nu haft ett första uppstartsmöte och kommer att ses igen i februari. Då ska man tillsammans planera och prioritera vad gruppen ska göra framåt.

– Det här är en grupp som verkligen vill bidra till förändring. Jag ser fram emot att vi alla ska lära känna varandra och bygga ett konstruktivt samarbete tillsammans, säger Carin Persson.

Tillväxtverkets roll

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att stärka och samordna genomförandet av den nationella landsbygds­politiken. Det övergripande målet är livskraftiga landsbygder med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.

Läs mer om Tillväxtverkets arbete med livskraftiga landsbygder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Läs mer om analysgruppen i länken nedan:
Analysgruppen Stärkt landsbygdsperspektiv

Alla ledamöter i analysgruppen hittar du i länken nedan.
Kontakta oss - Stärkt landsbygdsperspektiv

Publicerades