Landsbygdsnätverket
Simon Johansson, vd för Nordic Seafarm, och en sockeralg.

Simon Johansson, vd för Nordic Seafarm, och en sockeralg. Foto: Nordic Seafarm samt Lena Koller, Scandinav bildbyrå

Nya riktlinjer ska skapa bättre förutsättningar att odla alger

Algodling är en bransch som allt fler får upp ögonen för. Som ett led i att underlätta för företagen har organisationen Svenskt vattenbruk och sjömat nyligen tagit fram uppdaterade branschriktlinjer för odling och hantering av alger.

Ingela Skärström

Ingela Skärström.

Branschriktlinjerna går igenom allt från vilka olika typer av alger som finns och vad de innehåller till hur de ska hanteras, förvaras och märkas för försäljning. Målet är att skapa förutsättningar för en säker och hälsosam användning av alger som livsmedel.

– Riktlinjerna finns till för att samla information på ett enkelt sätt, undvika missförstånd och harmoniera sättet som branschen kommunicerar runt alger och tång, säger Ingela Skärström, ordförande för Svenskt vattenbruk och sjömat.

Flera företag har kommit med inspel i arbetet. Ett av dem är Nordic Seafram, som odlar sockertång och havssallat vid Otterön utanför Fjällbacka.

– Med tydliga riktlinjer för branschen kan vi alla lita på att det inte säljs tång som kan leda till matförgiftning. Det vore tråkigt för alla aktörer i tångbranschen om någon aktör skulle råka göra fel på grund av bristande kunskap och information, säger Simon Johansson, vd på Nordic Seafarm.

Alger på frammarsch

Han menar att läget ser ljust ut för branschen just nu. Fler aktörer inom livsmedelssystemet har fått upp ögonen för alger som ingrediens och smaksättare, men även att det är ett miljövänligt sätt att odla grödor till havs.

– Det finns stora möjligheter att fortsätta bygga på detta och nå ut ännu bredare till livsmedelsproducenter, med syftet att utveckla än fler näringsrika och hållbara produkter med tång som ingrediens, säger han.

Han ser också fler möjligheter att bredda användningen av alger till fler industrier, som exempelvis biomaterial, djurfoder och växtnäring.

Nå fler kunder

Samtidigt finns flera utmaningar, bland annat kundernas kännedom om alger som råvara och hur den kan användas i matlagning. Simon Johansson menar att man kommer behöva producera ännu större volymer för att nå ut till större kundgrupper och därmed kunna få ner kostnaden ytterligare.

– Vi tror även att samverkan är en viktig del i denna utveckling med såväl myndigheter, andra havsaktörer och producenter för att möjliggöra en attraktiv råvara i rätt format.

Vad behövs för att fler ska satsa på odling av alger?
– Fortsatt stöd från myndigheter och nationella organ för att verkligen accelerera satsningar inom branschen. Även fortsatt samverkan med dedikerade aktörer i livsmedelssystemet såsom restauranger och producenter. Mer innovation hos producenter är av stor vikt och något vi hoppas kunna hjälpa till med i takt med att nya produkter och koncept utvecklas, säger Simon Johansson.

Fakta: Odling av alger

Så här går det i korthet till att odla alger i havet:

  • En moderplanta tas från området där odlingen ska ligga.
  • Moderplantan manipuleras i laboratorium med ljus och värme så att den tror att det är dags att föröka sig. Sporer släpps från "plantan".
  • Ett tunt snöre sänks ner i vattenkaret och sporerna sätter sig/settlar på snöret.
  • Efter ett tag lindas snöret runt ett kraftigare rep och läggs därefter ut i havet mellan flytbojar. Odlingen läggs ut i ungefär september och skördas i april.

Mer information

Branschriktlinjerna i sin helhet hittar du på Svenskt vattenbruk och sjömats webbsida:
Nya branschriktlinjer för alger Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs även SWEMARC:s policydokument om svensk algindustri:
Möjligheter och hinder för svensk algindustri Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades