Landsbygdsnätverket

Foto Picmonkey

Nya urvalskriterier för innovationsstödet EIP-Agri från nästa år

Den första januari 2024 börjar nya urvalskriterier gälla för ansökningar inom innovationsstödet EIP-Agri. Förändringarna gäller bland annat att den sökande tydligare måste beskriva nyttan med den tänkta innovationen och ge en mer detaljrik marknadsstrategi. Arne Bergh, ansvarig för EIP-Agristödet på Jordbruksverket, om förändringarna.

Arne Berg

Foto Privat

Den nya programperioden kom igång i början av året. Hur kommer det sig att urvalskriterierna ändras redan efter ett år?
– I samband med det nya programmet har vi haft flera tankar om hur vi kan utveckla urvalskriterierna för EIP-AGRI. Vi har därför lagt till flera kriterier för att kunna göra bättre bedömningar av de projekt som söker stöd hos oss. Efter att vi nu har använt urvalskriterierna under snart ett år ser vi att det går att göra kriterierna ännu bättre.

Vilka är de största skillnaderna mot de tidigare urvalskriterierna?
– Generellt sett är urvalskriterierna omarbetade och vi har därför inte lagt till helt nya kriterier. En av de större ändringarna är att vi inte längre kommer kräva in ett beräknat Return of investment. Vi kommer istället fokusera på mer öppna frågor där sökande kan beskriva vinsterna, vad gäller konkurrenskraft och/eller nytta, för den tänkta innovationen. Ytterligare förändringar är att vi fokuserar mer på att sökande har så kallad handlingsfrihet för sin idé samt att sökande beskriver sin marknadsstrategi mer i detalj.  

Finns det en fördel för sökande att vänta med att skriva sin ansökan till nästa år?
– Det beror på vad man anser är en fördel i sammanhanget. Tanken är att de nya urvalskriterierna ska ge våra bedömningskommitté ett bättre underlag för att bedöma en idé. Således är det vår förhoppning att de som söker under 2024 kommer kunna bedömas ännu bättre. Sökande som däremot har en idé som de tydligt kan beskriva och har undersökt har fortsatt alla förutsättningar för att kunna beviljas inom EIP-AGRI.

Om man just skickat in sin ansökan kan man då uppdatera sin ansökan enligt de nya urvalskriterierna?
– Vi har anpassat våra sista datum att ansöka så att det sista tillfället för att söka enligt de nuvarande urvalskriterierna är senaste den 31 december 2023. Detta för att de nya urvalskriterierna kommer börja gälla från och med den 1 januari 2024.

– Vi rekommenderar därför att alla som vill söka till detta tillfälle att planera sin ansökan så att den skickas in i tid. Ansökningar som kommer in efter den 31 december 2023 kommer behöva uppdatera sina svar enligt de nya urvalskriterierna.

Finns det något de sökande kan göra för att förenkla för beslut?
– De sökande som går vidare från urvalsprocessen går vidare för att handläggas i våra system. För att underlätta denna process rekommenderar vi att läsa på vår hemsida gällande vilken information vi behöver och se till att dokumenten är i ordning. För de som är osäkra på vad som behöver förberedas så kan jag rekommendera att läsa på vår hemsida, ta kontakt med våra handläggare eller att delta i våra informationsträffar som vi anordnar.

Hur följer ni upp att de nya kriterierna fungerar som ni tänkt?
– Vi har en löpande dialog med vår bedömningskommitté och vi lyssnar även på den återkoppling vi får från innovationssupporten och även återkoppling direkt från sökande. Det är därför möjligt att vi kommer göra ytterligare justeringar i framtiden.

Publicerades