Landsbygdsnätverket
Backspegel på en traktor på en åker.

Foto: Scandinav.

Nya utförargrupper inom Hållbara gröna näringar - ta chansen att gå med!

Landsbygdsnätverkets analysgrupp för Hållbara Gröna Näringar har nu gått från att identifiera och prioritera behov och utmaningar till att starta utförargrupper som ska jobba med frågorna under 2024. Du som medlem i Landsbygdsnätverket har möjlighet att bidra till arbetet genom att gå med i någon av grupperna.

I början av februari träffades nätverkets analysgrupp för Hållbara Gröna Näringar med uppdraget att identifiera och prioritera behov och utmaningar som gröna näringar står inför. Målet var att starta utförargrupper som ska jobba med följande tre temaområden under 2024:

  • Hållbart företagande med särskilt fokus på miljö och klimat
  • Nyföretagande och ägarskiften
  • Attraktiva näringar med särskilt fokus på kompetensförsörjning, arbetsmiljö och jämställdhet

För temaområdet kring hållbart företagande ska utförargruppen anordna en digital seminarieserie som bidrar med olika perspektiv och kunskap om hur den framtida livsmedelsproduktionen ser ut samt vilket stödsystem och jordbrukspolitik som behövs för att nå dit. Aktiviteter kommer att dra igång under våren.

Inom nyföretagande och ägarskiften kommer utförargruppen fokusera på just ägarskiften och olika typer av innovativa lösningar. Där är huvudfokus att göra en kartläggning av hur andra länder arbetar för att främja ägarskiften.

– Vi är glada över att utförargrupperna kommer igång och att vi kan gå från ord till handling. Nu vill vi bjuda in medlemmar som har värdefull kompetens att vara med och jobba framåt, säger Anna Hedberg, samordnare för Hållbara Gröna Näringar på Landsbygdsnätverkets kansli.

Inom temaområdet attraktiva näringar kommer det finnas två utförargrupper, där platserna redan är tillsatta. Den ena kommer att fortsätta arrangera träffar med Nationellt kompetensråd inom det gröna näringslivet och ledas av Naturbruksskolornas förening, medan den andra ska fokusera på näringarnas attraktionskraft och ledas av projektet Jobba grönt.

Hör av dig!

Kontakta oss om du är intresserad av att medverka i någon av utförargrupperna om hållbart företagande eller nyföretagande och ägarskiften.

Christina Milén Jacobsson, ordförande, analysgruppen Hållbara gröna näringar
Telefon: 0521‑72 55 15

Anna Hedberg, samordnare, Landsbygdsnätverkets kansli
Telefon: 036-15 89 49

Mer information

Mer information om analys- och utförargrupperna hittar du i länken:
Analys- och utförargrupper

Publicerades