Landsbygdsnätverket
Händerna på en person som arbetar på en laptop där det på skärmen står akisconnect

Bilden är AI-genererad

Ny digital mötesplats för AKIS-samordning inom EU

akisconnect.eu är en webbplats där goda exempel på aktiviteter och metoder för AKIS-samordning delas mellan medlemsstaterna i EU. Här går det att läsa mer om innovativa sätt att arbeta och framgångsrika insatser. Nu läggs svenska satsningar in i databasen som ska spegla mångfalden av strategier för att ta itu med utmaningar inom jordbruket på flera nivåer.

Jennie Cederholm Björklund har mörk kavaj och rosa topp. Hon står ute i naturen med ett träd vid sidan.

Foto Privat

Webbplatsen är en gemensam satsning av de två EU-projekt som handlar om AKIS-samordning (modernAKIS) och om ökat innovationsstöd (ATTRACTISS). Här samlas och organiseras specifika teman inom AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation Systems).

Jennie Cederholm Björklund, AKIS-samordnare på Landsbygdsnätverket, lägger just nu in data om svenska satsningar i databasen.

– Vi delar med oss av hur vi arbetar med analys- och utförargrupper vid Landsbygdsnätverket, vår årliga träff Mötesplats AKIS, hur vi arrangerat, genomfört och dragit lärdomar av studieresor till våra grannländer. Men också hur vi arbetar med de fyra kunskapsnaven inom animalieproduktion, företagsledning och entreprenörskap, miljö och klimat samt digitalisering.

Finns det svenska sätt att jobba som sticker ut?
– Ja, metoden för analysgrupper och utförargrupper sticker ut och har skapat stort intresse internationellt. Övriga medlemsländer är imponerade av hur vi utvecklat metoder för att engagera så många personer och organisationer genom sättet att arbeta med analys- och utförargrupper. De är också nyfikna på att följa hur det går med satsningarna på kunskapsnav.

Vilken är den största nyttan med akisconnect.eu skulle du säga?
– Inom kort kommer utbildningsmoduler att finnas tillgängliga på webbplatsen. Till en början är det utbildningar inom 1) Behovet av systemperspektiv i lantbruk, 2) att förstå AKIS som system, samt 3) att förstå hur man kan analysera AKIS ur olika perspektiv och på olika nivåer.

– Ytterligare utbildningsmoduler är under utveckling och blir tillgängliga längre fram. Det finns ett stort behov av att lära om AKIS, om att förstå systemperspektiv och så vidare, så dessa utbildningsmoduler kan vi verkligen att ha nytta av.

För den som blir nyfiken, vad kan man mer hitta på webbplatsen?
– Sidan är under uppbyggnad, men redan nu finns ett stort nätverk över AKIS-aktörer i de olika medlemsländerna, så det är lätt att hitta internationella kontakter.

– Jag vill verkligen uppmana dig som arbetar med kunskap- och innovation för lantbruket på något sätt, att gå in och registrera dig där, säger Jennie Cederholm Björklund.

På webbsidan finns även en kalender över internationella AKIS-aktiviteter som är på gång, samt en verktygslåda som kan vara till hjälp vid innovationssupport. Detta är en plattform som kan komma att fungera som inspiration för de kommunikations- och informationsplattformar som efterfrågats i Sverige.

Publicerades