Landsbygdsnätverket
Jenny Ekman arbetar på Naturskyddsföreningen och är ny ledamot i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Miljö & klimat

Foto Privat

Nyfiken på Jenny Ekman…

Du arbetar på Naturskyddsföreningen och är ny ledamot i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Miljö & klimat. Hur jobbar du med ekosystemtjänster, miljö och klimat?

– Jag arbetar som sakkunnig med Naturskyddsföreningens arbete kring jordbruk fokuserat på just biologisk mångfald och klimat. Huvudfokus ligger på naturbetesmarker, pollinatörer och ekologiskt jordbruk, men jag arbetar också till viss del med växtskydd och grönytor utanför odlingslandskapet, så ämnena är varierande. Vi jobbar genom allt från konsumentinriktade kampanjer och information till EU:s jordbrukspolitik.

– Jag kommer nu ta över efter Pim Bendt i arbetsgruppen, vilket ska bli väldigt spännande.

Hur kan ditt jobb bidra till att främja miljöarbetet i de gröna näringarna?
– Jag hoppas kunna bidra till att belysa behov, möjligheter och brister och samtidigt identifiera möjliga vägar framåt. Vi vill att politiken ska bidra till att det är miljövänliga brukningssätt som är de mest lönsamma, så att ekonomin byggs inom rätt åtgärder. Det är trots allt de bitarna som vi har störst möjlighet att förändra, till skillnad från naturens gränser för att kunna ha ett långsiktigt hållbart jordbruk.

– Förutom politiken vänder vi oss även till hela livsmedelskedjan: Konsument, producent och handel.

Vad ser du för möjligheter och hinder för de gröna näringarnas miljöarbete framöver?
– Det finns ambitioner och i vissa frågor relativt stor samstämmighet, vilket jag ser som en stor möjlighet. Intresset och medvetenheten verkar också ha ökat hos allmänheten. I många fall måste dock strategierna förbättras. Alltför många åtgärder går emot de målsättningar vi har gällande miljö och klimat, andra är i rätt riktning men otillräckliga. Dessutom hamnar åtgärder för lönsamhet och miljö alltför ofta i separata spår snarare än att tillåtas leda åt samma håll.

Är det något mer du vill tillägga?
– Det pågår en mängd bra initiativ för tillfället, om just biologisk mångfald i odlingslandskapet. Det handlar bland annat kring betesmarker, och jag hoppas att det ska leda till goda samarbeten som leder framåt.

Publicerades