Landsbygdsnätverket
Lisa Reiter

Foto Privat

Nyfiken på Lisa Reiter

Hallå där Lisa Reiter, du arbetar på Jordbruksverket och är även med i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Miljö och klimat. Hur jobbar du med just miljö och klimat?

– På Jordbruksverket jobbar jag inom Kompetenscentrum för hållbar hantering av vatten i jordbruket. Vi arbetar med vatten ur ett helhetsperspektiv där alla tre hållbarhetsaspekter ingår. Miljö och klimat är en del, tillsammans med produktionsaspekten och den sociala hållbarhetsaspekten.

Hur kan du i ditt jobb bidra till att främja miljöarbetet i de gröna näringarna?
– Jag jobbar med att öka kunskapen om jordbrukets vattenhantering hos myndigheter och beslutsfattare för att nå ändamålsenliga regler och villkor. Det kan handla om att bidra till utvecklingen av stöden i den gemensamma jordbrukspolitiken eller delta i samverkansprojekt med andra myndigheter för att nå ökad samsyn om avvägningen mellan produktion och miljö.

Vad ser du för möjligheter och hinder för de gröna näringarnas miljöarbete framöver?
– Mycket positivt händer redan idag och vi lär oss hela tiden mer om hur vi kan öka hållbarheten i vår livsmedelsproduktion.

– Jag ser dock att kunskapen om jordbrukets förutsättningar och utmaningar behöver bli mer integrerad i samhället, både hos konsumenter, myndigheter och beslutsfattare. Lönsamheten är en central utmaning eftersom lönsamma företag har utrymme att investera i miljöåtgärder och skaffa sig kunskap för att nå en mer hållbar produktion.

Intervjuare: Emma Svensson

Publicerades