Landsbygdsnätverket
Micael Simonsson har ljusblå skjorta på sig och står vid ett fönster i motljus

Foto Privat

Nyfiken på Micael Simonsson

Du är ny ledamot i Jordbruksverkets rådgivande kommitté (RÅK AGRI) för innovationsstödet EIP-Agri och har expertkunskaper inom biokemi med fokus mot livsmedel och jordbruk. Nu ska du vara med och göra urvalsbedömningen av innovationsprojekt som söker stöd inom EIP-Agri. Vad fick dig att ta dig an uppdraget?

– Jag har i min tidigare roll utvärderat över 300 start ups med olika teknologier årligen. Jag har även suttit som bedömare för andra utlysningar inom Sverige och Danmark, och tror att dessa erfarenheter kan bidra till Jordbruksverkets verksamhet. Men den starkaste anledningen är en genuin nyfikenhet för innovationer, det är något jag verkligen älskar, och då jag nu har börjat en ny anställning på EMV stainless för att utveckla affärssegmentet agri kändes det bra att kunna var med.

Uppdraget består av att läsa inkomna ansökningar och att bedöma dem. Vad ser du mest fram emot i den processen?
– Det som är mest spännande är när det kommer fram lösningar som kan få fram en bättre värld, lösningar som gör oss effektivare och mer miljövänliga till vår växande befolkning.

Vilken sorts ansökningar skulle du vilja se fler av?
– Det jag tycker är mest givande är när jag ser enkla lösningar, där teknologier används på nytt sätt eller i ett nytt sammanhang för ett bättre samhälle totalt.

Hur ligger vi till med innovationer inom biokemi i Sverige i nuläget?
– Vi är starka inom vissa segment, till exempel biobränsle, men vi behöver bli ännu bättre – inte minst inom livsmedelssektorn och ersättning för importerat protein för foder.

Finns det något inom ditt område som är extra spännande just nu?
– Det jag personligen tycker är mest spännande är det framåt troligen går att framställa mat och foder från koldioxiden i luft. Det skulle kunna innebära att vi har ett positivt miljöavtryck, och jag hoppas jag får uppleva detta.

FAKTARUTA

RÅK AGRI är en expertkommitté som hjälper Jordbruksverket med urvalsbedömningen av innovationsprojekt som söker stöd inom EIP-AGRI. Uppdraget består av att läsa inkomna ansökningar samt att bedöma och kommentera dessa. Det ingår även att delta vid urvalsmöten tillsammans med de övriga experterna i RÅK AGRI där gruppen diskuterar ansökningarna och enas om ett rekommenderat beslut om de olika projekten bör bifallas eller inte.

Publicerades