Landsbygdsnätverket
Tomas Olsson fårbonde på Norrby Gård och ordförande för Lammproducenterna. På bilden har han en brun keps och väst.

Tomas Olsson Foto Privat

Nyfiken på...Tomas Olsson

Du driver företaget Norrby Lamm och är ordförande i organisationen Lammproducenterna. Hur jobbar ni med frågor kring ekosystemtjänster, miljö och klimat?

– På Norrby Gård, som jag driver tillsammans med min fru Anna, jobbar vi med att kombinera en intensiv lammproduktion med extensiv naturvård på bästa hållbara sätt. Vår betesbaserade produktion använder gårdens resurser på ett optimerat sätt vilket ger naturligt lågt klimat avtryck samtidigt som vi levererar ekosystemtjänster som biologiskmångfald och öppna landskap.

Det finns en otrolig potential i att utveckla den betesbaserade produktionen genom förbättrat management och val av rätt växtsorter, bygga infrastruktur och inte minst att använda och utveckla genetiken för att skapa hållbara och klimatsmarta tackor.

Hur kan det du och din organisation gör bidra till att främja miljöarbetet och ekosystemtjänster i de gröna näringarna?
– I Lammproducenterna har vi fokus på en lönsam och hållbar lammproduktion. Det finns tydliga kopplingar mellan en god lönsamhet och främjandet av miljö och ekosystemtjänster. Det finns många goda exempel på detta som vi jobbar med att sprida kunskap om.

Vad ser du för möjligheter och hinder för de gröna näringarnas miljöarbete framöver?
– Vi står för lösningen av så mycket i miljö- och klimatarbetet. Utmaningen är att det krävs en god lönsamhet för att lantbrukarna ska kunna fortsätta att utvecklas i rätt riktning och att våra beslutsfattare, och konsumenter, måste förstå det komplexa i detta.

Om de visar tilltro till oss svenska bönder så kan vi både försörja Sverige med mat och vara en del i klimatlösningen.

Intervjuare: Anna Jamieson

Publicerades