Landsbygdsnätverket
Kvinna med blå tröja håller i griskulting och digitalt verktyg.

Foto Emilia Bergmark Jiménez

Ny grupp ska locka unga till gröna näringar genom TikTok

Utförargruppen Näringarnas attraktionskraft fokuserar på de gröna näringarna, med en tydlig inriktning mot både arbetsgivarna och de unga som vill ta sig in i branschen. Anna Ross från Jobba grönt leder gruppens arbete, där bland andra Anna Lindgren från Lantbrukarnas Riksförbund (LRF Mitt) finns med. Första mötet är avklarat, så vad hamnade högst upp på att göra-listan?

Anna Ross har långt hår och röd överdel

Foto Privat

Planen är att börja med två satsningar i linje med analysgruppens prioriteringar, där den första tar sig an utmaningen kring hur arbetsgivarna kan stärkas så att fler vill stanna kvar i branschen. Den andra delen handlar om hur man skapar en bredare bild av vad lantbruk och de gröna näringarna är.

– Den första utmaningen tänker vi ta oss an genom att bjuda in arbetsgivare till ett webbinarie där vi pratar om framtidens arbetskraft, vad de önskar och vad de förväntar sig, säger Anna Ross som är sammankallande för utförargruppen.

Under webbinariet kommer arbetsgivare få veta vad branschen behöver göra för att bli än mer attraktiva.

– När det gäller att bredda bilden av vad det gröna näringslivet kan vara och vilka vitt skilda yrkesroller som finns planerar vi en kampanj i sociala medier. Under en period får så många som möjligt i branschen på ett roligt och tydligt sätt visa upp vad de jobbar med, säger Anna Ross, från Jobba Grönt.  

Anna Lindgren har blont hår och står mot en röd ladugårdsvägg

Foto Sofia Weimarck

Vilka delar känns viktiga och roliga att komma igång med?
– Båda delarna känns lika viktiga och roliga, och det är verkligen något som de gröna näringarna behöver för att attraktionskraften ska stärkas. Många branscher ligger långt före oss i de gröna näringarna när det gäller att attrahera ungdomar och då medelåldern inom branschen är relativt hög är det verkligen på tiden att vi sätter fart och jobbar med de här frågorna, säger Anna Lindgren från LRF Mitt.

Er kampanj handlar om att bredda bilden av vilka yrken som finns inom det gröna näringslivet. Vad tror du skulle kunna locka yngre och jobbytare?
– Jag tror vi måste bli betydligt bättre på att kommunicera vilka olika yrken som finns i branschen, istället för att enbart prata övergripande om det gröna näringslivet och lantbruk. Sen måste vi även slå hål på fördomarna om vem bonden är där många i dag har en förutfattad mening om att en bonde är en äldre man som lever på sin gård där det finns djur och åkrar för odling, säger Anna Lindgren.

Finns det fördomar som gör det svårare att nå ut?
– Många tror att det är tungt, smutsigt och dålig lönsamhet. Det stämmer kanske till viss del, så vi måste tydliggöra att det är en framtidsbransch där det finns en stor bredd av olika yrken och där den tekniska utvecklingen kommit oerhört långt. Det är jobb som är viktiga på riktigt, det vill säga ingen bonde – ingen mat på borden, säger Anna Lindgren.

– För att få fler ungdomar och jobbytare att upptäcka vår ganska dolda bransch med stora möjligheter måste vi finnas där målgruppen finns. Det kan vara i sociala medier till exempel TikTok, i skolorna där vi kan nå ut till SYVare och men också via Jobba Grönts samverkan med Arbetsmarknadskunskap Sverige, vilka årligen träffar runt 70 000 elever och pratar framtida studier och yrkesliv.

Publicerades