Landsbygdsnätverket
Ung man går på en vandringsled.

Ny guidebok för att utveckla smarta landsbygder

Under två och ett halvt år har projektet Smart Rural 21 - med stöd från Europeiska kommissionen - inspirerat platser att utveckla och implementera smarta byar och strategier i Europa. På projektets avslutningskonferens i Polen fick bland annat en österrikisk by berätta om hur ortsborna förvandlar el till öl.

Smart Rural har samlat erfarenheter från de 21 byar som ingått i projektet och publicerat dem i en guidebok för att bli en smart landsbygd. På projektets avslutningskonferens i den 17-19 oktober i Gdansk, Polen, lyftes några av lärdomarna:

  • En smart utvecklingsstrategi är ett viktigt verktyg men det finns olika sätt att göra det på. Det som är viktigt är att hitta ett sätt som ger struktur och inriktning för arbetet, som ger fokus och som skapar prioriteringar.
  • Strategidokument är ganska långt ifrån vardagslivet. Många fokuserar därför på mer konkreta aktiviteter.
  • Det finns många olika ledarskap bland byarna. Det kan exempelvis vara en engagerad borgmästare , en drivande eldsjäl eller en samhällsförening - eller någon helt annan- som står för initiativen och processen.

Bland de exempel som presenterades under dagarna fanns byn Stanz, Österrike. Här har de har satsat på energiproduktion genom solceller, vindkraft och biobränslepanna, delvis ägt gemensamt och delvis privatägt. De använder blockkedje-teknik (samma teknik som exempelvis bitcoin) och kan verifiera exakt hur mycket var och en producerat och konsumerat. Har någon produktionsöverskott, omvandlas det till ”e-token” som omvandlas till en lokal valuta. Den går att använda i byns butik eller pub. "Förvandla solsken till öl" blev ett av budskapen från workshopen.

Publicerades