Landsbygdsnätverket
Högskolan i Halmstad. Bild på campus samt infogad logotyp.

Foto: Joachim Brink

Ny medlem: Högskolan i Halmstad ansluter sig till nätverket

Högskolan i Halmstad har nyligen blivit medlem i Landsbygdsnätverket. I nätverket vill man kunna bidra till nyansering av de möjligheter som finns för landsbygdsutveckling och de förändringsprocesser som behövs för att komma dit. Man hoppas också kunna involvera andra nätverksmedlemmar i sin forskning.

Anna Hansson.

Anna Hansson. Foto: Magnus Karlsson

Vad fick er att gå med som medlem i Landsbygdsnätverket?

– Vi har mycket tillämpad forskning som rör landsbygdsutveckling, det gör frågorna som lyfts inom nätverket intressanta och relevanta. Vi hoppas att vi med hjälp av nätverket kan bli uppdaterade kring aktuella frågor samt nå ut med forskningsresultat och engagemang som kan vara intressant för nätverkets medlemmar, säger Anna Hansson, doktor i innovation och företagande vid Högskolan i Halmstad.

Högskolan bedriver forskning inom olika områden som knyter an till landsbygdsutveckling, med hållbarhet som gemensam nämnare.

– Det handlar bland annat om våtmarker i jordbrukslandskapet. Dels hur stöd till lantbrukare främjar anläggning av våtmarker, dels hur olika värden från våtmarkerna och dess ekosystemtjänster kan ingå i lantbrukens affärsmodeller. På så vis kan lönsamhet och miljöarbete på gårdsnivå gå hand i hand, säger hon.

Marie Mattsson.

Marie Mattsson. Foto: Magnus Karlsson

Energiförsörjning och hållbara affärsmodeller

I forskningen tittar man också på jordbrukets energiförsörjning och gårdsbaserad biogas, där man bland annat studerar hur kluster av lantbrukare kan gå samman. Just nu pågår ett projekt om etablering och utveckling av industriella symbioser med den gårdsbaserade biogasproduktionen som nav, där en verksamhets avfall kan bli substrat för biogasprocessen som skapar energi och biogödsel för en annan.

– Vi bedriver också forskning om innovation av hållbara affärsmodeller, exempelvis gårdsförsäljning av egenproducerade livsmedel, utveckling av stadsnära livsmedelsodling och kopplingen mellan stad och land samt landsbygdens aktörers roll som arbetsgivare, säger Marie Mattsson, professor i miljövetenskap vid Högskolan i Halmstad.

Vad hoppas ni kunna bidra med in i nätverkets arbete?

– Vi hoppas att kunskap och infallsvinklar från vår forskning kan bidra till nyansering av de möjligheter som finns för landsbygdsutveckling och de förändringsprocesser som behövs för att komma dit. Med vårt breda fokus på miljö- och energifrågor, företagsaspekter, innovation och affärsmodeller hoppas vi kunna bidra till många olika typer av frågor, säger Anna Hansson.

– Vi hoppas också kunna involvera andra medlemmar i nätverket i vår forskning på olika sätt, för datainsamling eller som partners i projekt, säger Marie Mattsson.

Vad blir det viktigaste som ni vill ska hända eller utvecklas inom nätverket framåt?

– Att titta på hur nätverkets medlemmar tillsammans kan utveckla och arbeta med gemensamma landsbygdsfrågor då en hållbar och cirkulär resursanvändning kräver bred och välfungerande samverkan, säger Anna Hansson.

Publicerades