Landsbygdsnätverket
Kollage med Robert Dinwiddie Yondt och ett naturbeteslandskap med kor som betar

Foto Robert Dinwiddie Yondt

Ny medlem: KRAV ansluter sig till Landsbygdsnätverket

KRAV, Sveriges ledande organisation för hållbarhetsmärkning av livsmedel, har nyligen anslutit sig till Landsbygdsnätverket. Genom medlemskapet siktar de på att stärka banden med andra organisationer i nätverket och främja en mer hållbar landsbygdsutveckling.

Robert Dinwiddie Yondt är expert på växtodling och biologisk mångfald på KRAV ekonomiska förening. Vad fick KRAV att gå med som medlem i Landsbygdsnätverk?

– Vi ser det som en möjlighet att utveckla och stärka relationen till de organisationerna som är med i nätverket. 

Berätta lite mer om er och er koppling till landsbygdsutveckling?
– KRAV är Sveriges mest kända hållbarhetsmärkning för livsmedel. Lantbruk som är KRAV-certifierade bidrar till att mindre naturfrämmande bekämpningsmedel sprids i landskapen och att marker fortsätter att betas.

– Gårdar som är KRAV-certifierade ska producera mycket eget foder och använda egen gödsel när den finns, vilket bidrar till lokala kretslopp. KRAV-certifierade lantbruk finns i hela landet och bidrar till närproducerad mat och arbetstillfällen på landsbygden.

Vad hoppas ni kunna bidra med in i nätverkets arbete?
– Att kunna bidra med våra kunskaper om ekologisk produktion och hur lantbruket i Sverige kan bli mer hållbart, både nu och i framtiden.

Vad blir det viktigaste som ni vill ska hända eller utvecklas inom nätverket framåt?
– Vi tror att ekologisk produktion har en viktig roll att spela, inte minst när det gäller ökad biologisk mångfald och ökad livsmedelsberedskap.

Publicerades