Landsbygdsnätverket
Kollage av olika delar inom de gröna näringarna så som kor, får, en traktor och lekande barn

Foto Scandinav

Ny plan för AKIS-samordningen i Sverige

Under våren har Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket tillsammans arbetat fram en plan för hur vårt kunskaps- och innovationssystem för lantbruk (AKIS) kan samordnas och utvecklas. Uppdraget redovisades i förra veckan till regeringskansliets Landsbygds- och infrastrukturdepartement.

Jennie Cederholm Björklund, samordnare och innovationscoach på Landsbygdsnätverket

Foto privat

– AKIS är komplext och i samordningen är det viktigt med öppenhet, dialog och transparens, säger Jennie Cederholm Björklund som är samordnare på Landsbygdsnätverket för arbete med kunskaps- och innovationsfrämjande i gröna näringar.

– Dialogen med näringen och synpunkter från Landsbygdsnätverkets övriga medlemmar är viktigt. Resultaten från workshops vid Mötesplats AKIS både 2022 och 2023 har haft stor påverkan på utvecklingsplanen. Det har även krävts innovation i form av nya tankesätt och arbetssätt.

Funktionen AKIS-samordning, ny för Jordbruksverket

AKIS-samordningen är en nationell funktion som ska finnas i varje EU-land, och som ska koordineras med övriga länders- och EU:s AKIS. Att samverkan mellan aktörer inom AKIS behöver öka råder inget tvivel om. Det har lyfts i flera rapporter och forskning under senare år. I AKIS-samordningen och utvecklingsplanen finns aktiviteter som vi omgående måste arbeta vidare med, då de tydligt efterfrågas från näringen.

Exempel på sådana aktiviteter är fortsatt arbete med en gemensam kommunikationsplattform för AKIS-aktörer, förbättrad kommunikation och dialogskapande insatser, samordning av internationella engagemang kopplade till AKIS, samt regelbundna behovsanalyser och utvärderingar.

Samverkan för största möjliga nytta

Det finns många organisationer, plattformar och satsningar som AKIS-samordningen självklart bör bidra till att koppla samman. Primärproduktion och lantbruk kan inte ses isolerat, utan behöver kopplas till övriga livsmedelskedjan. Därför är exempelvis Sweden Food Arena, SAMLA-nätverket, MISTRA, Formas centrumbildningar samt olika arbetsgrupper och projekt inom nätverket viktiga i denna samverkan.

De tillhandahåller också omvärldsbevakning, behovsanalyser och andra aktiviteter som är värdefulla för kunskaps- och innovationssystemet för lantbruk. Syftet med AKIS-samordningen är att underlätta och effektivisera AKIS-arbetet i Sverige.

– Då behövs samverkan och transparens såväl inom som mellan organisationerna för att undvika dubbelarbete, och för att skapa värde för såväl aktörer inom kunskaps- och innovationssystemet som för lantbruksföretagen, säger Jennie Cederholm Björklund. Så nu kavlar vi upp ärmarna och jobbar tillsammans för en effektiv samordning.

Läs hela rapporten Funktionen AKIS-samordning - En beskrivning av utgångspunkter, Pdf, 502.8 kB, öppnas i nytt fönster.
ansvarsområden och utvecklingsplan Pdf, 502.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerades