Landsbygdsnätverket
Karolina Muhrman och Per Frankelius står vid en röd stuga med ett fält i bakgrunden

Foto Agtech Sweden

Nytt nationellt kunskapsnav för digitalisering inom jordbruket

Jordbruksverket har utsett Linköpings universitet att ansvara för ett nytt nationellt kunskapsnav för digitalisering inom jordbruket. Projektet sträcker sig över tre år och har en budget på 20 miljoner kronor. Projektleder gör universitets Karolina Muhrman och Per Frankelius.

Det nya kunskapsnavet för jordbrukets digitalisering är uppbyggt av ett kansli och ett expertnätverk som ska arbeta med fem block: omvärldsanalys, behovsanalys, koordinera samarbete och dialog, testa och utvärdera ny teknik, samt paketera kunskap.

Analyser ska ligga till grund för beslut

Inom vart och ett av dessa block kommer olika aktiviteter att genomföras. Mycket handlar om att göra omvärldsanalyser och behovsanalyser som ska förpackas och spridas till såväl lantbrukare som myndigheter och politiker för att de ska kunna göra välgrundade beslut.

– Det är viktigt för oss att lantbrukarna verkligen ska känna att det vi gör är till nytta för dem. Därför är behovsanalyser utifrån lantbrukarnas perspektiv mycket viktiga, säger Per Frankelius från nationellt Kunskapsnav för jordbrukets digitalisering.

– Vi har även med tunga aktörer inom teknikutveckling, organisationer som är experter inom AI och cybersäkerhet och forskare, vilket gör att olika perspektiv och kunskap kan mötas för att göra tester och analyser av ny teknik från flera infallsvinklar. Denna samordning av expertkunskap har saknats tidigare, säger Karolina Muhrman, verksamhetsledare nationellt Kunskapsnav för jordbrukets digitalisering

En väg in för Lantbruksföretag

Förhoppningen är att lantbrukarna ska känna att navet tar ett samlat grepp om digitalteknik inom lantbruk både när det gäller omvärldsbevakning och testning av ny teknik och nya koncept.

– Det leder till ny kunskap som blir till gagn för dem när de ska utveckla sina företag. Lantbruksföretagarna kommer ha ett ställe att vända sig med sina funderingar runt digitalteknik. Med den samlade kunskap vi har i navets expertnätverk så blir navet ”en väg in” dit de kan vända sig oavsett fråga, säger Karolina Muhrman.

Navet ska bidra till utvecklingen av svenska AKIS

Kunskapsnavets mål är att starkt bidra till nya kunskapsflöden till och inom kunskaps- och innovationssystem (AKIS). Kunskap inom digitalteknik kommer att paketeras och spridas i en omfattning som inte görs idag.

– Kunskapsnavet kommer inte att primärt arbeta med innovationsutveckling i tidiga stadier, såsom Agtech Sweden gör, säger Per frankelius.

– Däremot kommer en hel del tester och utvecklingsprojekt att genomföras inom kunskapsnavet för att testa nya idéer och lösningar som ännu inte kommit ut på den svenska marknaden. Genom de behovsanalyser som ska göras i navet kommer vi också att få fram värdefull kunskap som kan ligga till grund för att fatta beslut om vilka nya innovationer som skulle behövas inom lantbruk, säger Per frankelius.

Ett projekt i uppstart

Nu ser man fram mot att komma igång med jobbet ordentligt tillsammans med expertnätverket som kommer att stå för en stor del av den operativa verksamheten i projektet.

– Att vi har lyckats samla ett expertnätverk med en så oerhört stor gemensam kompetens känns fantastiskt! Det ska bli väldigt spännande att se vad vi kan åstadkomma tillsammans, säger Karolina Muhrman.

Publicerades