Landsbygdsnätverket

Josef Appell visar råg som odlas i ett odlingssystem med vall. Foto: Lova Brodin.

Nytt odlingssystem för spannmål i permanent vall

Projektet utvecklar en ny metod för spannmålsodling i ett plöjningsfritt odlingssystem med gräs och andra vallväxter. Det nya odlings-systemet ska bidra till att minska växtnäringsläckage och erosion, och skapar samtidigt förutsättningar för en stor kolinlagring och ökning av mullhalten.

Foto Bengt-Göran Carlsson.


Projektet tar fram en ny metod för spannmålsodling i ett plöjningsfritt odlingssystem med gräs och andra vallväxter.

- Vi utvecklar ett odlingssystem för att kunna odla våra vanliga spannmålsgrödor i ett mer komplext, permanent ekosystem med högre avkastning än normalt, säger projektledare Vidar Brodin, Miljömatematik Malmö AB.

Genom att kombinera odlingsåtgärder, ekologiska nischer och teknik på nya sätt går det odla spannmål tillsammans med perenna vallväxter och få nytta av bådas egenskaper samtidigt.

– Det finns en del forskningsresultat och tester att utgå ifrån och framför allt fungerar liknande odlingssystem redan utmärkt på flera andra platser i världen, säger Lova Brodin, VD på Miljömatematik. Vi tycker att det är tid att utveckla en version även för svenska förhållanden.

Kärnan i innovationsarbetet

Hur ska spannmålen ska kunna växa i en permanent vall utan jordbearbetning, med tanke på konkurrensen från det etablerade gräsets rotsystem?

- Konkurrensen och samverkan från de redan etablerade växterna är själva kärnan i innovationsarbetet, säger Vidar Brodin. Vår ingång är dels att dra nytta av de skillnader som finns mellan olika växters ekologi, dels att samtidigt ändra på ett flertal faktorer. Tillsammans tar faktorerna systemet över en tröskel där spannmålen får tillräckliga resurser, även om faktorerna var för sig kan vara meningslösa eller till och med negativa.

- Som ett exempel ger artrika vallar med klöver och en stor andel örter ett större livsutrymme för spannmålen än en blandning av klöver och olika gräs. Vi anpassar också systemet på flera sätt för att få extra kraftiga plantor redan under hösten, till exempel med relativt tidig sådd och konkurrenskraftiga sorter.

Företaget Miljömatematik Malmö AB driver EIP-projektet i samarbete med SLU Alnarp, Hushållningssällskapet Skåne, lantbruksföretaget Bäckhästen och Appell Agri Consulting.

Komplexa ekosystem på fältnivå

Innovationsprojektet ska på olika sätt bidra till ökad konkurrenskraft och förbättringar för miljö och klimat.

- Innovationen bygger upp och bevarar ett komplext ekosystem på fältnivå trots att grödorna är ettåriga. Till exempel gör en vall som är intakt året om att vi undviker näringsläckage och erosion, och skapar samtidigt förutsättningar för en stor kolinlagring och ökning av mullhalten. I ett mer komplext system uppstår också många ekosystemtjänster som till exempel ökad vattenhållande förmåga och biologisk mångfald, samtidigt som det ger ett minskat behov av att tillföra näring och växtskydd. Vi undviker dessutom energikrävande jordbearbetning och sparar bränsle samt bidrar till ett mer resilient och klimatanpassat jordbruk med större motståndskraft mot extremväder.

Projektet har pågått sedan 2019 och många är nyfikna på när systemet kan börja användas.

- Vi kommer göra en introduktion på prov- och pilotskala redan under 2021 för särskilt intresserade odlare. En full lansering med ett paket av visningsodlingar, odlingsbeskrivningar, beslutsstöd och rådgivningsmöjligheter kommer under vintersäsongen 2022–23, säger Vidar Brodin.

Text: Johan Ascard

FAKTA

Projekt: Odlingssystem för spannmålsodling i permanent vall
Projektägare: Miljömatematik Malmö AB
Budget: 1,7 miljoner kronor
Kontakt: Vidar Brodin, 070-8656901

Här kan du läsa mer om projekten: Godkända innovationsprojekt - EIP-Agri
Här kan du läsa mer om andra EIP-projekt inom EU: Projects Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades