Landsbygdsnätverket
Kollage. En uppmärkt vandringsled. Porträttbild på Johan Engström.

Johan Engström, affärsutvecklare på Visit Dalarna har varit med och arbetat fram Ramverket för vandringsleder tillsammans med Tourism in Skåne, Visit Värmland, Region Västerbotten och Linköpings stift. Foto: Jens Lindström, Scandinav, samt Visit Dalarna.

Ny verktygslåda för Sveriges vandringsleder

Sverige har ett brett utbud av vandrings- och pilgrimsleder som blir allt mer populära. Nationellt ramverk för vandringsleder erbjuder nu en verktygslåda som stöd och hjälp för alla som arbetar med utveckling och förvaltning av leder runt om i landet.

Det finns ett stort intresse för friluftsliv och vandring. Friluftsliv är en naturlig del av folkhälsan och 40 procent av befolkningen är ute i skog och mark minst en gång i veckan. Möjligheterna att vandra på organiserade leder är stort, både inom statliga systemet, pilgrimsleder och på övriga leder.

För att underlätta för en hållbar utveckling av vandringsleder som ligger utanför det statliga systemet har projektet Nationellt ramverk för vandringsleder tagit fram en verktygslåda som stöd och hjälp till kommuner, regioner, myndigheter, näringsliv, föreningar och markägare.

– Det har varit väldigt spännande att arbeta i ett projekt som haft så bred uppslutning och förankring. Besöksnäringsorganisationerna i hela Sverige har stått bakom projektet och perspektivet har varit brett, allt från myndigheter till ideell sektor, från markägarorganisationer till friluftslivet. Att lederna fyller funktioner inom såväl folkhälsa och friluftsliv som besöksnäring har gjort arbetet än mer intressant, säger Johan Engström, Affärsutvecklare på Visit Dalarna och som varit engagerad i projektet.

Ledstjärna och konkreta råd

Det nationella ramverket är en ledstjärna att hålla i handen, ett stöd för hur man kan ta sig an allt från skyltning och service till långsiktig förvaltning av lederna. Här finns beskrivningar av hur du kan organisera dig kring arbetet med en led, konkreta tips om märkningar, ledens dragning och vilken service som kan behövas i form av tillgång till dricksvatten, toaletter och rastplatser.

– Det ska vara tryggt och säkert, lätt att hitta, och även ovana naturbesökare ska kunna komma ut i naturen på ett enkelt sätt. När man arbetar långsiktigt och strukturerat med vandringslederna bygger man också en beständig infrastruktur som fungerar över tid, vilket är viktigt både ur besöksnäringssynvinkel men också för platsens attraktionskraft och inte minst för att få långsiktiga effekter av de medel som satsas, säger Johan Engström.

Ramverket finns beskrivet i korta instruktionsfilmer, men även konkreta exempel på avtalsmallar, stöddokument, manualer finns att använda som inspiration för dig som jobbar med vandringsleder.

– Nu är det viktigaste att ramverket implementeras runt om i Sverige och att vi får till en regional samordning kring ledarbetet. Att de som arbetar med leder använder materialet och påbörjar arbetet i den takt man klarar av är en förutsättning för långsiktiga effekter, säger Johan Engström.

Om projektet

Projektet Nationellt ramverk för vandringsleder finansierades av Tillväxtverket och Jordbruksverket, Tourism in Skåne var projektägare och Visit Dalarna stod för projektledning. Visit Värmland, Region Västerbotten och Linköpings stift ingick också i projektorganisationen. Projektgruppen arbetade fram ramverket tillsammans med olika myndigheter, organisationer och föreningar som är berörda i arbetet med vandringsleder.

Du hittar verktygslådan på: www.ramverkvandring.se Länk till annan webbplats.. Materialet kommer under 2024 att flyttas över till Naturvårdsverket.

Se också stöd som går att söka för organisering av vandringsleder. Ansök senast den 9 januari 2024. Organisering av vandringsleder (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Källa: Naturvårdsverket, Visit Skåne

Publicerades