Landsbygdsnätverket
En kvinna fotograferar av ett faktablad om vilka effekter svensk ost på pizzan kan ge

Foto Anna Hedberg

Ökat intresse för svensk ost på pizzan

Anna Hedberg, du samordnar arbetsgruppen Svenska råvaror i privata restauranger. År 2022 valde gruppen att vara med på Ostfestivalen i Stockholm med budskapet ”Svensk ost på pizzan”. Varför blev det detta tema?

Anna Hedberg, samordnare Landsbygdsnätverket

Foto Privat

– Vi använde pizzan som en ”lockbete” till vår monter. När besökarna kom till montern och smakade pizza med olika svenska ostar fick vi tillfälle att prata med dem om vad vi konsumenter kan bidra till genom att fråga efter svensk ost när vi köper pizza. Vi ansvarade också för delar av scenprogrammet under festivalen, i samtalen där hade vi medverkande med från bland annat Sveriges konsumenter, Kocklandslaget och Regeringskansliet. Det är många olika aktörer som berörs och som behöver samverka för att nå förändring!

Vilken skillnad skulle det göra om fler bad om svensk ost på sin pizza?
Eftersom vi äter mycket pizza i Sverige - 500 000 pizzor varje år - så handlar det som ganska stora volymer ost. Att fråga efter svensk ost är ett sätt att bidra till ökad produktion av mjölk och ost i Sverige, och i förlängningen till en stärkt försörjningsförmåga för livsmedel. Att kunna producera den mat som behövs utan att vara alltför beroende av råvaror från andra länder är en viktig del av vår krisberedskap. Och samtidigt bidrar vi till företagande och jobb på landsbygden, bra mat från friska djur och betade marker som är trevliga att se på och besöka.

Vad fick ni för reaktioner i montern?
Väldigt positiva! Några kom förstås främst för att de lockades av den goda pizzan, men de allra flesta ville prata med oss om svenska råvaror och de fakta om vad svensk ost på pizzan kan bidra till som vi presenterade i montern. Det var ganska många som spontant sa att ”jag har aldrig frågat efter svensk ost när jag köper pizza men nu kommer jag göra det”!

Ni gjorde också en publikundersökning på plats. Kan du ge exempel på vad som kom fram?
– Ja, den blev faktiskt riktigt lyckad, med över 700 svar på frågorna ”Frågar du efter svensk ost när du köper pizza” och ”Är du beredd att betala mer för att få svensk ost på pizzan”. Det var under 10% som svarade att de frågar efter svensk ost när de köper pizza, men hela 78% som svarade att de skulle betala mer för att få svensk ost på pizzan. De som svarade att de kan betala mer fick också ange hur mycket mer de är beredda att betala för att få svensk ost på pizzan – så nu har vi en låda med omkring 600 papperslappar att dokumentera och analysera. Det ska bli riktigt spännande!

Hur känns det nu?
Det känns skönt att ha genomfört evenemanget och också väldigt roligt med det genomslag vi fick – från att vi hade en lite lös idé i höstas om att göra en aktivitet kopplad till svensk ost på pizzan så känns det som att vi har startat något riktigt bra! Många som tidigare kanske har frågat efter köttets ursprung när de är på restaurang fick upp ögonen för osten och även andra råvaror, och i förlängningen också kopplingen till den viktiga frågan om vår livsmedelsförsörjning.

Vad händer framåt?
Allra först ska vi summera och utvärdera insatsen i arbetsgruppen ”Svenska råvaror i privata restauranger”, som står bakom montern och där alla också medverkade under Ostfestivalen. Gruppen har representanter från Hushållningssällskapet, länsstyrelserna och LRF, förutom oss på Landsbygdsnätverkets kansli.

– Genom att lyfta frågan på Ostfestivalen vill vi få fler att börja fråga efter just svensk ost på pizzan. Med den här aktiviteten har vi nått ut till konsumenter och även till de ostproducenter som var på plats och som bidrog med osten till de pizzor som bakades. Andra aktörer som behöver involveras är till exempel grossister och pizzerior.

Publicerades