Landsbygdsnätverket
Cykelstyre vid en grusväg på landsbygden.

Foto: Jörgen Schön / Scandinav bildbyrå.

Ökat intresse och stärkt ställning för landsbygder

Mycket tyder på en stärkt ställning och ett ökat intresse för landsbygder, bland annat i och med ökade möjligheter till distansarbete. Det var en av slutsatserna från när Landsbygdsnätverket samlade ett 15-tal representanter för organisationer och forskare på en workshop.

Europeiska kommissionen håller just nu på att ta fram en vision för Europas landsbygder med sikte på 2040. Fram till den sista januari har alla som är engagerade i utvecklingen av landsbygder haft möjlighet att ge sitt bidrag till visionen. Detta för att säkerställa att visionen verkligen speglar den utveckling som invånare i landsbygder önskar.

För att bidra till det arbetet samlade Landsbygdsnätverket ett 15-tal medlemsorganisationer och forskare till en workshop den 20 januari. Deltagarna diskuterade tänkbara framtidsscenarier utifrån bland annat social delaktighet, livsmedel, klimatförändringar, digitalisering och miljö.

Workshopen visade att det finns mycket som indikerar en stärkt ställning och ett ökat intresse för landsbygder. Ett exempel är att ökat distansarbete gör oss mer lokalt närvarande men också ställer större krav på lokala samlingspunkter, som exempelvis fler lokala pubar. Ett annat exempel var att självkörande fordon och samordnings-appar skapar nya möjligheter för transportlösningar.

Workshopen leddes av SLU, som nu kommer att sammanställa resultatet som skickas till EU-kommissionen.

Publicerades