Landsbygdsnätverket
Thomas Börjesson projektledare för Oper8 har blå tröja och grått hår. Bakgrundsbild: ett fält som besprutas

Foto: Agroväst

Oper8 - ett internationellt initiativ för att minska herbicidanvändning

Att reducera användningen av bekämpningsmedel inom jordbruket är en viktig målsättning inom EU. Oper8 är ett treårigt Horizon-projekt. I projektet deltar både forskare och innovatörer från sex EU-länder samt Storbritannien. Målet är att få en bättre överblick över de metoder som finns tillgängliga för att reducera herbicidanvändningen och vilka som har bäst utvecklingspotential. 

Herbicider står för cirka 33 procent av försäljningsvärdet av bekämpningsmedel inom EU och fler och fler ogräs blir resistenta. Det är dessutom svårt att ta fram herbicider med nya verkningsmekanismer. Att kommunicera, demonstrera och främja alternativa lösningar för ogräsbekämpning är ett viktigt mål för projektet Oper8, som leds av Agricultural University Athens.

– Särskilt fokus kommer att vara på åtta olika innovationsgrupper (Operativa Grupper) som arbetar i eller har arbetat i innovationsprojekt som fått stöd från EIP-agri inom området. I Sverige bidrar vi med kunskaper kring EIP-projektet Platsspecifik ogräsbekämpning som avslutades 2022, säger projektledare Thomas Börjesson från Agroväst.

Upprättande av ett starkt europeiskt nätverk

De involverade operativa grupperna är lantbrukarorganisationer, forskare och akademiska institutioner från hela Europa.

– Vårt främsta mål är att kommunicera varje operativ grupps alternativa lösningar för ogräsbekämpning till nyckelintressenter genom vårt nätverk över hela EU, säger Thomas Börjesson.

Utbyte av metoder av alternativ ogräsbekämpning

Resultaten kommer att finnas tillgängliga som faktablad, videor, e-learningplattform och annat rörligt material. De bästa metoderna kommer att demonstreras på regionala/nationella lantbruksmässor. För varje land kommer policyrekommendationer att tas fram. Gårdsdemonstrationer ger svar på behov och önskemål vid olika omständigheter.

Hur fungerar det?

Projektet har pågått i ett och ett halvt år och det som framförallt fungerat bra och varit givande för lantbrukare är de olika demonstrationerna som arrangerats i olika länder förklarar Thomas Börjesson.

– Vi har också arrangerat webinarer på EU-nivå som varit uppskattade av både lantbrukare, rådgivare, forskare och beslutsfattare. Det är också inspirerande att diskutera olika behov och önskemål i olika länder som vi också kartlagt via enkäter inom projektets ram.

Hur kan då andra inspireras av internationella projekt och samarbeten?
– Vi kan absolut dela med oss av våra erfarenheter både vad gäller de formella bitarna och hur man kan få ut så mycket som möjligt av de nya kontakterna som vi fått, säger Thomas Börjesson.

– Förutsättningarna skiljer sig också mycket åt mellan länderna och generellt är grönsaksproduktion och inte minst vinodlingen betydelsefull i södra Europa. De erfarenheter man har när det gäller dessa grödor kan vara till nytta för oss.

MER INFORMATION

Till Oper8 och deras webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kontakt: Projektledare Thomas Börjesson, 070-559 85 59

Europakarta med länder som medverkar i Oper8

Illustration: Oper8/Agroväst

Publicerades