Landsbygdsnätverket

Åkerböna

Pasta och snacks av svenska baljväxter

Flera projekt utvecklar vegetabiliska proteiner till livsmedelsindustrin av svenskodlad åkerböna och sötlupin.

Projektet ”Svenska proteingrödor som industriråvara” syftar till att introducera odling och förädling av proteingrödor i stor skala, för livsmedelsindustrins behov. Det ökade intresset för vegetabiliska proteiner har aktualiserat frågan om svenskproducerade proteinkällor.

 - De två grödorna vi testade var åkerböna och sötlupin. Inte den lupin som växer vid vägkanter utan sötlupin som odlas för mat. Åkerböna odlas redan i Sverige till djurfoder, och vi försökte hitta nya alternativ för humankonsumtion, säger Lina Svanberg, projektledare på RISE.

Snacks, pasta och köttsubstitut

Åkerböna och sötlupin testades i odlingsförsök och demonstrationsodlingar i Skåne, Västra Götaland, Uppland och Västerbotten. Ur den odlade råvaran framställdes mjöl och proteinkoncentrat, av vilket tre olika prototyp-produkter tillverkades; snacks, pasta och ett slags köttsubstitut.

 - Sötlupin har låg stärkelsehalt och proteinerna bildade ett bra nätverk när vi gjorde pasta av dem. Så lupin var väldigt lyckad i exempelvis en glutenfri pasta, där den gav bra tuggmotstånd. Åkerböna innehåller ganska mycket stärkelse och passade därför inte så bra i pasta, men i snacks fungerade den fint, berättar Lina.

Projektet har också har arbetat med att utveckla måltidslösningar mot storhushåll och storkök, exempelvis grytor med hela bönor och hummus. Denna del genomfördes av Hushållningssällskapet Västra.

Test med förädlade råvaror

De medverkande företagen har testat de olika förädlade råvarorna i några av sina livsmedel. Nu finns minst fem produkter på marknaden, som har tillkommit genom projektet, bland annat en temphe baserad på sötlupin, en torrblandning samt färdiga grytor. Men det är inte säkert att de marknadsförda produkterna innehåller svenska åkerbönor och sötlupin.

 - En utmaning i projektet har varit att vi kan odla de här råvarorna i Sverige, och vi har industrier som vill använda dem i sina livsmedel, men vi saknar mellanleden. Aktörer som skalar bönor, mal mjöl och tillverkar proteinkoncentrat av åkerböna och sötlupin, finns ännu inte i Sverige. Då måste råvaran skickas ned till Europa för att processas, och sen tillbaka igen. Det kan då vara billigare att importera sånt som är både odlat och processat där, berättar Lina.

Småskaliga mellanled behövs

 - Vi vill gärna fortsätta arbeta med detta. Ska man upp i industriell skala så behövs det mer än småskaliga mellanled. Storskaliga mellanled saknas för att vi ska få till en inhemsk värdekedja, vilket blev ett tydligt resultat av projektet, avslutar Lina.

RISE driver ännu ett EIP-projekt som handlar om åkerböna, ”Färskskörd av gröna bönor”. Projektet har som mål att utveckla olika livsmedel baserade på svenskproducerade färska gröna åkerbönor.

Ytterligare två EIP-projekt har svenska baljväxter i fokus. Projektet ”Give peas a chance – nya produkter och marknader för den svenska ärtan” syftar till att utveckla innovativa livsmedel från svensk ärta och etablera en ny hållbar värdekedja från odling till färdig livsmedelsprodukt.

Det andra projektet ”Fermenterade vegetabiliska livsmedel med Nordisk-Baltiskt ursprung”. syftar till att ta fram en bönbaserad ”mjölk” som med hjälp av särskilda mjölksyrebakterier och enzymer blir en vegetabilisk "yoghurt". Yoghurten kan sedan vidareförädlas eller mjölken användas till andra mejerianaloger som glass och tofuliknande produkter. Båda projekten drivs av RISE.

Text: Lisa Germundsson

FAKTA

Projekt: Svenska proteingrödor som industriråvara
Projektägare:
RISE
Budget: 7,6 miljoner kronor
Kontakt: Lina Svanberg, 073-0260329

Projekt: Färskskörd av gröna bönor
Sökande:
RISE
Budget: 1,9 miljoner kronor
Kontakt: Tomas Johansson, 073-067032

Projekt: Give peas a chance – nya produkter och marknader för den svenska ärtan
Projektägare:
RISE
Budget: 5,9 miljoner kronor
Kontakt: Lina Svanberg, 010-516 66 79

Projekt: Fermenterade vegetabiliska livsmedel med Nordisk-Baltiskt ursprung
Projektägare:
RISE
Budget: 5,9 miljoner kronor
Kontakt: Fredrik Fogelberg, 070-227 74 52

Här kan du läsa mer om projekten: Godkända innovationsprojekt - EIP-Agri
Här kan du läsa mer om andra EIP-projekt inom EU: Projects Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades