Landsbygdsnätverket
En instrumentpanel med olika fakta om jordbruk

Foto Improvin'

Plattform för hållbarhetsuppföljning av spannmål och oljeväxter

Den som levererar en vara med högre hållbarhetsprestanda ska också kunna få mer betalt, i likhet med hur man i dagens system får betalt utifrån proteinhalt. Och kvarnarna ska få bättre verktyg till sin hållbarhetsrapportering. Detta är ledstjärnorna i ett arbete som Improvin’ har fått innovationsstöd EIP-Agri, där man redan från start har krokat arm med flera kunder som efterfrågar tjänsterna som utvecklas i projektet.

Niklas Wallsargård har svart polotröja och står mot en beige bakgrund

Niklas Wallsargård Foto Mikael Jägerskog

Improvin’ AB är ett techbolag som tillhandahåller digitala lösningar för kvarnar, förädlingsföretag och handel för att mäta, rapportera, verifiera och sänka sitt klimatavtryck i egen värdekedja ner på fältnivå. Med en plattform från Improvin’ ska dessa aktörer kunna skapa nya intäktsströmmar kopplade till hållbarhet, men också kunna möta nya regulatoriska krav på hållbarhetsrapportering

Med lång erfarenhet från branschen

Joel Nedar och Niklas Wallsargård, grundarna av Improvin’, utvecklade först Skira tillsammans - en digital marknadsplats för lantbrukare och kvarnar i Sverige. Det var under den här perioden som de första piloterna utfördes kring att kvantifiera klimatavtryck av inköpt råvara. Detta kom att bli starten till det nya bolaget Improvin’.

Nu ska de ta detta vidare med hjälp av tillgänglig data, dataanalys och maskininlärning. De drivs av att kunna skapa nya förutsättningar för att produktionen av mat inte bara ska optimeras på volym utan också hållbarhet. Bolaget jobbar idag med alla grödor som ingår i vanliga växtföljder i norra Europa.

En samarbetsgrupp med åtta företag

– Det var viktigt för oss att få med oss engagerade potentiella kunder, och vi tyckte egentligen bara att det var bra att det blev så många, säger Niklas Wallsargård.

– När man är många som deltar i ett innovationsprojekt finns ibland risk för att själva samarbetet i sig tar mycket tid och drar stora kostnader, och därmed påverkar resursanvändningen i projektet på ett icke optimalt sätt.

En arbetsmodell som tillämpas i det här projektet är att man har möte med hela samarbetsgruppen cirka en gång i månaden. Utöver det arbetsmöten med respektive samarbetspart, en och en. Och fokus ligger hela tiden på resultat från projektet, det vill säga att kunna leverera en tjänst som möter användarnas verkliga behov

Hur tycker ni att det har fungerat att söka finansiering genom innovationsstödet?
– Redan 2018 beviljades vi innovationsstöd för att utveckla Skira. Då tyckte vi det var en ganska komplicerad process. Den här gången upplevde vi det mycket mer positivt och enkel. Efter att projektet gått vidare blev det några telefonsamtal och vi kompletterade med ett par saker, sen var det klart, jag tror det tog sex veckor. Hela processen kändes tydlig och genomtänkt.

Tips till andra som vill söka innovationsstödet.
– Ta med en potentiell kund så fort som det går, och skriv ansökan tillsammans med dem. Så gjorde vi, och att få deras input redan där och då underlättade verkligen för oss när vi skulle skriva, säger Niklas Wallsargård. 

Text: Ragni Andersson

FAKTA

Projekt: Improvin’ for Sustainable Food Production
Projektägare: Improvin AB
Projektslut: 2025-03-31
Budget: 8,2 miljoner kronor
Beviljade medel från: Innovationsstödet EIP-Agri
Kontakt: Niklas Wallsargård, 0730-52 27 05

Publicerades