Landsbygdsnätverket
En man och en kvinna på en konferens. Till höger syns smakprov på alg och torskburgare.

Ingrid Undeland, Chalmers, ansvarig för projektet och Kristoffer Stedt, Göteborgs universitet, som har odlat alger i näringsrika sidoströmmar från beredningsindustrin. På bilden till höger syns smakbitar av torsk- och algburgare som idag finns på marknaden. Foto: Carl Dahlberg.

Proteinboostade alger kan bli viktiga i den blå omställningen

Genom att låta grönalger växa i näringsrika sidoströmmar från livsmedelsindustrin har forskningsprojektet Cirkalg fått fram en råvara med extra mycket protein. Nu hoppas man att fler produkter i framtiden kan få sitt protein från just alger.

I projektet, som bland annat fått stöd från Formas, samarbetar bland andra Livsmedelsverket, Oatly och Chalmers tekniska högskola. Genom att nyttja restströmmar från beredningsindustrin har man lyckats öka andelen protein i algerna.

– Vi har mig veterligen uppnått de högsta halterna av protein i grönalger hittills. Man kan säga att algerna har växt i extra mycket näring, säger Kristoffer Stedt från Göteborgs universitet, som har gjort många av odlingsexperimenten.

Ny vegetarisk proteinkälla

Projektets vision är att bidra till en ny cirkulär blå näring i Sverige, där algodlare och livsmedelsföretag i symbios skapar förutsättningar för produktion av en ny svensk marin vegetarisk proteinkälla. Genom att optimera smak och näring hoppas man att alger ska kunna bli en spelare att räkna med när vi ska äta mindre kött.

Det finns flera fördelar med algodling. De kräver ingen landyta, de tar hand om näringen som redan finns i vattnet och producerar protein med lågt klimatavtryck. Detta skapar i sin tur möjligheter för livsmedelsbolagen.

Burgare med smak av fisk

Företaget VegMe, som också varit med i projektet, har tagit fram en ärtbaserad fisksmakande burgare där man vill att algerna ska addera protein och smak.

– För en stor del av marknaden är associationen till något befintligt viktigt, säger Pia Schönemyr på VegMe.

I projektet har man också tagit fram en process för att bättre extrahera proteiner ur algerna, som sedan kan användas i produkter där man vill ersätta eller öka andelen protein.

Fakta: Alger

Alger kräver solljus och näring för att växa och fotosyntetiserar så som växter.

Makroalger – tång och tare som växer i havet oftast fastsittande vid en hård yta.

Mikroalger – enskilda algceller som delar sig och växer i den fria vattenmassan.

Brunalger – användbara som bland annat smaksättare och som tillsats i bröd. Hit hör bland annat blåstång och sockertång.

Grönalger – havssallad, tunna gröna alger med frisk smak.

Rödalger – lite kraftigare, köttigare smak som även fungerar bra i efterrätter.

Fakta: Cirkalg

Tvärvetenskapligt forskningsprojekt finansierat till största delen av Formas. Projektet är ett samarbete mellan Chalmers Tekniska högskola (koordinator), Livsmedelsverket, Oatly AB, Gastroba Utvecklings AB/VegMe, Bua Shellfish AB, Högskolan i Kristianstad, Göteborgs universitet, Nordic SeaFarm AB, Pelagic Sweden AB.

Projektet har arbetat med:

  • Odling av alger i näringsmedia från restströmmar
  • Förbättrad proteinextraktion
  • Tungmetallanalys, jodanalys och riskbedömning
  • Biotillgänglighet av ämnen i alger
  • Konsumentattityder till alger
  • Produktframställning med alginnehåll

Läs mer på projektets webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades