Landsbygdsnätverket
Eva Salomon har mörkt hår och en svart väst och står framför ett plank

Foto: RISE

RISE nu med i EUFRAS och bidrar till förstärkning av jordbrukets rådgivning i Europa

EUFRAS (European Forum for Farm and Rural Advisory Services) är en organisation som representerar rådgivningstjänster för jordbruk och landsbygdsutveckling i Europa. Här finns 53 medlemmar som representerar 30 EU-länder. Syftet är att främja kunskapsutbyte och samarbete mellan medlemmarna för att stärka rådgivningens roll och effektivitet. Med är Research Institutes of Sweden, RISE. Eva Salomon du är kontaktperson och projektkoordinator vid Kunskapsnav animalieproduktion, vad fick er att gå med?

– EUFRAS vill ju på olika sätt stötta utvecklingen av rådgivning för att möta framtidens lantbrukare. Det görs genom att hjälpa medlemsorganisationer att bli involverade i HORIZON projekt med syfte att stärka och utveckla rådgivarens roll samt bygga kompetens.

– Nu kommer EUFRAS också att söka finansiering för ett fortbildningsprogram 2024 – 2027, riktat till unga rådgivare. Det bygger på erfarenheter från den första fortbildningen där rådgivare i åldern 24 – 33 år deltog från olika länder. Kriteriet var att de hade arbetat som rådgivare i mindre än fem år. Programmet innehåller bland annat handledning från senior rådgivare, samt studieresa och nätverkande med andra deltagare.

På vilket sätt har ni haft nytta av EUFRAS?
– Det ger Kunskapsnav animalieproduktion ett brett nätverk kring rådgivarutveckling i Europa, som hjälper oss att förstå rådgivarens behov och hur andra arbetar med detta. Vi kan konstatera att rådgivarorganisationer i Europa har liknande utmaningar.

– En gemensam utmaning är att många upplever svårigheter att behålla nyanställda unga rådgivare, som tenderar att sluta efter ett år. Orsaker som nämndes i diskussionerna var; mansdominerat yrke, brist på handledning, ensamarbete i sin rådgivarroll och hur ge relevant rådgivning till en universitetsutbildad lantbrukare.

Detta är några exempel och det kommer att behövas mer analys för att förstå vilka insatser som kan stärka rådgivningen i olika organisationer.

Och vilken nytta gör RISE genom att finnas med?
– Vi får kontakter i ett aktivt nätverk, som vill utveckla rådgivningen och hur andra gör kan vi inspireras av samt sprida goda exempel.

Borde fler rådgivningsorganisationer gå med tycker du?
– Ja, detta är ett bra nätverk för rådgivarorganisationer som är intresserade av att delta i EU projekt med fokus på rådgivarutveckling.

Publicerades