Landsbygdsnätverket

Foto: Thomas Adolfsén /Scandinav

Så här vill politikerna utforma jordbrukspolitiken för att nå miljömålen

I veckan var riksdagspolitiker från alla partier inbjudna för att berätta vad de vill prioritera för att nå både offensiva miljömål och livsmedelsstrategins mål om ökad hållbar matproduktion. Några partier gav tydliga besked medan andra vill avvakta förhandlingarna i EU. Nu finns filmen från webbinariet med deras uttalande.

Syftet med webbinariet var att ge kunskap och insikter om hur genomförandet av EU:s gemensamma jordbrukspolitik i Sverige (CAP) kan möjliggöra att vi når såväl hållbarhets- och miljömål som livsmedelsstrategins mål om ökad produktion.

Just nu pågår ett intensivt arbete för att utforma den nationella strategiska planen. En del i reformen är att miljö- och klimatambitionerna ska höjas.

Förenkling och modernisering

Politiken ska förenklas och moderniseras och direktstöden ska fördelas mer rättvist. En del av pengarna från direktstöden i pelare 1 ska användas till nya ettåriga ersättningar för miljö-, klimat- och djurvälfärdsåtgärder.

En palett av åtgärder för jordbrukare

På webbinariet fick politikerna svara på hur de vill att politiken genomförs i Sverige, till exempel hur olika åtgärder kan bidra till att naturbetesmarker betas och vilka ettåriga miljöersättningar de vill se.

Flera politiker lyfte att lönsamheten i jordbruket är en viktig aspekt för miljöarbetet och att det krävs långsiktighet i miljöarbetet. Det var lite olika åsikter om vilka ettåriga miljöersättningar de vill se i nästa CAP, men de flesta ansåg att det behövs en palett av åtgärder för jordbrukarna att välja mellan.

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) var värd för webbinariet som ordnades tillsammans med Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Miljö & klimat.

Nina Lundström, tjänstgörande riksdagsledamot för Liberalerna, hade fått förhinder och deltog därför inte.

Se inspelningen på KSLA:s webbplats Framtida CAP och Sveriges strategiska plan för jordbruket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades