Landsbygdsnätverket
Sebastian Remvig från analysgruppen AKIS har brun kavaj och beige skjorta

Foto: SLU

Sebastian Remvig ny medlem i AKIS analysgrupp

Du är agronom och projektledare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Kompetenscentrum Företagsledning. Du är också ny medlem i Landsbygdsnätverkets analysgrupp för AKIS. Vad blir din viktigaste roll i gruppen tror du?

– Min viktigaste roll blir att hålla ihop gruppens arbete med det som händer i Kunskapsnav inom Företagsledning och Entreprenörskap. Vi behöver se till att arbetena kompletterar varandra så att vi undviker både dubbelarbete och att vi drar åt olika håll.

Ni ska vara med och forma framtiden för svenska AKIS, finns det specifika områden du anser bör prioriteras?
– Jag anser att det är väldigt viktigt att vi lyckas utveckla den svenska ”beställarförmågan” alltså att se till att forskning och utveckling görs baserat på de behov som de gröna näringarna har. Det skulle göra att resultaten kommer praktikerna till del snabbare.

Hur tycker du att ni bör arbeta för att effektivt stödja kunskapsutvecklingen och kunskapsförsörjningen inom jordbruk, trädgårds- och rennäring?
– Det är alltid svårt att kombinera nätverksarbete och effektivitet. Man vet ju inte vad man får ut av nätverket i förväg. En sak som jag tycker blivit väldigt tydligt är att projektifieringen av kunskapssystemet inte fungerar.

– Vi behöver mer långsiktiga satsningar och med strukturer som är bättre på att ”minnas” den kunskap som har producerats tidigare.

Vilken roll ser du att internationellt samarbete och nätverkande spelar för utvecklingen av AKIS-metoder?
– Det internationella perspektivet är väldigt viktigt som inspirationskälla. Väldigt ofta är det nyansskillnader i systemen eller path-dependencies som gör att man väljer en specifik lösning och då är internationella jämförelser väldigt viktiga för att förstå både fördelar och nackdelar med det system som vi har.

Vad tycker du ska bli mest intressant rent personligt?
– Jag drivs nästan alltid av mötet mellan personer. Därför ser jag främst fram emot att lära känna de andra deltagarna i analysgruppen och stöta och blöta idéer med dem.

ÖVRIGA MEDLEMMAR I AKIS ANALYSGRUPP

Publicerades