Landsbygdsnätverket
Animation av sprutcensorn

Animation av Marcus Frankelius

Sprutsensorn ska minimera felspridning av bekämpningsmedel

Våren 2023 sökte teknikagronomen och lantbrukaren Axel Lagerfelt tillsammans med fyra samarbetsparters innovationsstödet EIP-Agri. Det blev ett positivt besked för innovationsgruppen, och nu i höst börjar de testa den utrustning som de utvecklar. Dessutom förbereder de en utställningsramp att visa upp på Agritechnica – en av de större mässorna i branschen.

Axel Lagerfelt

Axel Lagerfelt

Problemet att beräkna vindavdrift

Det finns mycket som behöver göras för att minimera vindavdriften vid spridning av bekämpningsmedel. Det handlar både om avdriftsreducerande tekniska lösningar och om metoder för att beräkna lämpligt skyddsavstånd, exempelvis till andra känsliga grödor i närheten, men lika viktigt är att skydda sjöar och vattendrag.

Faktorer som påverkar skyddsavståndet är bland annat temperatur, vindstyrka, bomhöjd och vilken dos man använder.

– Ett problem är att skyddsavståndet i praktiken fastställs strax innan man sätter i gång med bekämpningen, inte kontinuerligt. Så när vindriktning och vindstyrka ändras under pågående arbete stämmer inte den beräkning och anpassning som man har gjort, säger projektledare Axel Lagerfelt.

Stor kundnytta

Förhållandet mellan sprutduschen och vinden är något som Axel många gånger funderat på när han suttit i traktorn och sprutat, så någonstans där växte projektidén fram. Att sprutvätskan hamnar exakt där den ska är naturligtvis av stor betydelse, både för lantbrukaren och för miljön. Innovationen har potential att skapa kundnytta för alla som använder sig av kemisk bekämpning som en del av växtskyddsarbetet.

Blandad grupp

När det var dags att sätta samman en innovationsgrupp sökte Axel en bra blandning av deltagare, och i sitt nätverk fann han dem han behövde. Hans korta sammanfattning lyder:

– Martin Andersson är bra på elektronik, Per Frankelius är duktig på innovationer, Rikard Larsson är bra på växtodling och Ulrik Lovang kan hantera dialogen med Jordbruksverket, säger Axel Lagerfelt.

Samma metodik som Hjälpredan

Axel Lagerfelts idé bygger på att man använder samma metodik som när man arbetar med den så kallade Hjälpredan, skillnaden blir bara att det sker automatiskt, och kontinuerligt. Hjälpredan är namnet på ett beräkningshjälpmedel som används för att räkna ut lämpligt skyddsavstånd, och därmed också på ett enkelt sätt uppfylla den lagstiftning som finns kring anpassade skyddsavstånd. Hjälpredan finns både som app och broschyr och tillhandahålls av kampanjen Säkert Växtskydd.

Tidigare stöd och utmärkelser

Innan projektstödet från EIP-Agri blev klart fick Axel Lagerfelt finansiering från Agtech 2030 till en förstudie. Bland annat gick de då igenom utbudet av tåliga vindmätare, sådana som används i båtmiljöer. De fick fram bra resultat som de kan använda nu när de utvecklar sin produkt. Ytterligare ett år innan, 2021, var det just hans innovationsidé som blev vinnaren i ”Teknikutmaningen” – en tävling som arrangeras av Land Lantbruk.

Text: Ragni Andersson

FAKTA

Projekt: Sprutsensorn
Projektägare: Axel Lagerfelt
Projektslut: 2025-12-31
Budget: 2,3 miljoner kronor
Beviljade medel från: Innovationsstödet EIP-Agri
Kontakt: Axel Lagerfelt, tfn 070 829 93 98

Innovationsgrupp: Axel Lagerfelt, lantbrukare på Tolefors gård och teknikagronom. Per Frankelius, forskare vid Linköpings universitet. Rikard Larsson, lantbrukare på R & R Kårstad AB. Martin Andersson, civilingenjör och teknisk konsult på A-Electronix AB. Ulrik Lovang, agronom, VD på Lovang Lantbrukskonsult AB.

Publicerades