Landsbygdsnätverket
En mobil står framför ett bisamhälle och läser av efter varroakvalstret

Foto Björn Lagerman

Svensk app för skanning av bin ger säkrad pollinering

BeeScanning är en ny metod för att hitta och diagnostisera en parasit som angriper bin. Genom att fotografera yngelramar med bin kan appen analysera angreppsgrad och föreslå behandling. En innovation som nu används världen över.

Björn Lagerman

Foto BeeScanning Global

Visionen är friska bin i friska landskap. Men för att nå dit måste biodlare upptäcka och bekämpa parasiter och virus i bisamhällena. I Europa dör nämligen cirka 20 procent av alla bin varje år och i USA cirka 40 procent.

Björn Lagerman i Lindesberg har varit biodlare sedan 1972. Han har runt 100 bisamhällen utspridda på tre mils radie. Men 2005 förbyttes glädjen över att vara biodlare till frustration. Det var året då varroakvalstret kom till byn.

– Kvalstret är det största hotet mot honungsbins hälsa och hållbar biodling världen över. Dessa kvalster förökar sig i bisamhällena genom att lägga ägg i binas celler. När biet kläcks kommer det ut två nya kvalster. På elva dygn kan antalet kvalster fördubblas, berättar Björn Lagerman.

Bina föds med förkrympta vingar

Det som sedan händer är att pupporna blir deformerade och föds med förkrympta vingar på grund av virus som kvalstren för med sig. Bisamhällens överlevnad har blivit beroende av att biodlare bekämpar varroakvalstrets tillväxt genom olika behandlingar. Utan bekämpning för att hålla antalet kvalster nere kollapsar ett bisamhälle inom ett par år.

Behandlar gör man med organiska syror, som myrsyra eller oxalsyra. Görs detta effektivt kan man bli av med 95 procent av kvalstren. Men – det gäller att veta vilka bin som behöver hjälp. Och det är inte lätt att upptäcka kvalster med blotta ögat.

2016 föddes idén till BeeScanning efter att Björn Lagerman systematiskt fotograferat sina bisamhällen under många år. Genom att studera bilderna noga kunde han upptäcka kvalster som han annars hade missat.

Färgmarkerade kvalster

– Men det tog cirka 15 minuter att granska varje bild för att hitta kvalster, som ofta gömmer sig, och har man hundratals kupor tar det lång tid att gå igenom alla bilder. Då slog det mig att digitala bilder ibland gör att människor får röda ögon. Tänk om man kunde utveckla ett program som färgmarkerade kvalstren för lättare upptäckt!

2017 beviljades projektet innovationsstöd. Nu har man utvecklat en app som kan upptäcka parasiter och virus. Biodlare fotograferar sina bisamhällen i appen som sedan analyseras av algoritmer framtagna tillsammans med AI-företaget Neurolearn.

– BeeScanning har idag en databas på bin med drygt 125 000 analyserade bilder och cirka 4 000 aktiva användare varje månad världen över.

Appen har vidareutvecklats

Nu har arbetet fortsatt och appen vidareutvecklats. BeeScannings app är gratis att pröva i två veckor. Därefter kan man prenumerera för obegränsat antal analyser.

– På sikt kommer detta bli ett viktigt verktyg för att förstå var det finns problem och var de friska bina finns. Kunskapen kan användas i avelsarbete, forskning och som statistikunderlag för myndigheter och organisationer. Möjligheterna är oändliga.

Text: Colette van Luik

FAKTA

Projekt: BeeScanning 2.0
Projektägare: BeeScanning Global AB
Projektslut: 2021-04-21
Budget: 12 miljoner kronor (varav 4 miljoner från EIP-Agri)
Beviljade medel från: Innovationsstödet EIP-Agri.
Kontakt: Björn Lagerman, 0705-603893

Publicerades