Landsbygdsnätverket
Svensk ost på pizza

Svensk pizzaost – för miljön, matförsörjningen och jobben

Vi svenskar äter årligen 14 miljoner kilo pizzaost – och merparten av den är importerad. På Ostfestivalen ska istället den svenska osten lyftas fram med alla dess fördelar för miljö, företagande och jobb på landsbygden, livsmedelsförsörjning och djurvälfärd.

Ostfestivalen 2022 äger rum mellan den 13 och 15 maj på Münchenbryggeriet i Stockholm. Här kommer ostproducenter från hela landet visa upp bredden och mångfalden i svensk ostproduktion.

Landsbygdsnätverket finns på plats i montern ”Svensk ost på pizzan”. Montern kommer byggas upp som en pizzeria med ugn och provsmakning av pizza, men till skillnad från merparten av Sveriges pizzerior kommer den här använda uteslutande svensk ost.

– Det känns som ett självklart budskap. I Sverige använder vi 14 miljoner kilo ost på pizza varje år och till varje kilo behövs det runt tio liter mjölk. Så det är oerhörda mängder vi pratar om. Merparten av pizzaosten är importerad så det gör verkligen skillnad om vi kan få till en förändring, säger Eva Sundberg, till vardags projektledare på MATtanken.

Porträttbild Eva Sundberg

Foto: privat

Svenska mervärden

Svensk ost lider av tuff priskonkurrens från utländska tillverkare, inte minst från Nederländerna. Eva Sundberg menar att det finns en stor poäng i att lyfta fram alla de mervärden som är kopplade till svensk ost och svenska livsmedel över lag.

– Jag tror generellt att vi behöver påminnas om det här. Genom att äta mer svenskt bidrar vi till ett öppet landskap med fina betesmarker och vi blir mindre beroende av importerad mat. Samtidigt stärker vi företag och jobb på landsbygden och kan njuta av säker mat från friska djur.

– Det är inga svåra budskap och många känner till dem, men det är så lätt att vi glömmer dem i vardagen, särskilt när vi äter på restaurang. Generellt är vi bättre på att hålla koll på ursprung när vi handlar i butik. Det vi vill bidra till är att restauranggästerna blir lite mer engagerade och frågar var råvarorna kommer ifrån.

Restauranger i nyckelroll

Att restaurangerna spelar en nyckelroll för att öka andelen svensk ost i den totala konsumtionen håller Sofia Alriksson med om. Hon är sammankallande i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp ”Svenska råvaror i privata restauranger”

– En hel del finare krogar har gått i bräschen med svensk ost på pizzan, men vårt mål är att alla restauranger ska haka på och se detta som en självklarhet i menyvalet. Det är då vi kommer upp i större volymer och de större mejerierna och grossisterna kan bli mer intresserade av att tillhandahålla svensk ost till restaurangerna. Samtidigt vill vi gärna få konsumenterna att reflektera över det här. När vi själv gör pizza hemma tänker vi nog oftare på råvarorna, vilken kvalitet de håller och var de kommer ifrån. På restaurangen funderar man kanske inte kring detta på samma sätt.

porträttbild Sofia Alriksson från Hushållningssällskapet

Foto: Hushållningssällskapet

På festivalen kommer budskapet förmedlas till både restaurangägare och till vanliga konsumenter. Om fler restauranggäster ställer frågor om råvarornas ursprung så kommer medvetenheten öka även hos restaurangerna, tror Sofia Alriksson.

– Det är bara att jämföra med ursprungsfrågan kring svenskt kött där det idag finns en mycket större medvetenhet hos gästerna än det gjorde för några år sedan. På åtminstone de finare restaurangerna är det idag närmast en självklarhet att redovisa var köttet kommer ifrån.

Fler vill äta svenskt

Företaget Svenskmärkning som står bakom märkningen Från Sverige kommer också finnas på plats under Ostfestivalen. Lotta Hovhammar som är kommunikationsansvarig säger att det är en självklarhet att medverka och hjälpa till att sätta fokus på svensk ost.

– Idag är bara 4 av 10 ostar som vi äter tillverkade i Sverige, men bland konsumenterna finns en bred majoritet som vill äta mer svenskt. Med andra ord finns det en stor potential som vi behöver bli bättre på att utnyttja.

En nyligen genomförd undersökning beställd av Från Sverige visar att 3 av 5 konsumenter tycker att det är viktigt att osten de köper är svensk. Ändå är alltså bara runt 40 procent av all ost som vi svenskar äter producerad i Sverige.

Porträttbild Lotta Hovhammar från Svensk märkning

Foto: Svensk märkning

Lönsamt jordbruk

– Det vi framför allt vill trycka på under festivalen är att konsumenterna ska göra medvetna val. Många svenskar tror att de äter mer svensk ost än vad de i själva verket gör. Från Sverige-märkningen är ett bra och tydligt sätt för konsumenten att se att osten kommer från kor som är födda och uppväxta här i Sverige och att osten är tillverkad, kontrollerad och packad här, menar Lotta Hovhammar

– Osten är jätteviktig för svenska mjölkbönder och en av nycklarna för att säkra en bättre lönsamhet i det svenska lantbruket. Det i sig är en nödvändighet om vi i Sverige ska kunna förbättra vår försörjningsförmåga för livsmedel. Och mervärdena som vi får på köpet är många: djurvälfärd, jobb, trygg och säker mat och en levande landsbygd.

Publicerades