Landsbygdsnätverket
Jenny Andersson, driver Ullkontoret, ett tvätteri för ull på Gotland på gården Stenstugu i Endre

Foto Privat

Sveriges största ulltvätteri ser behov av spinnerier

Jenny Andersson, du driver Ullkontoret, ett tvätteri för ull på Gotland på gården Stenstugu i Endre. Vad jobbar ni med på Ullkontoret?

­– Vi på Ullkontoret Länk till annan webbplats. driver det enda svenska storskaliga ulltvätteriet och samlar in ungefär 50 ton otvättad ull per år. Ullen kommer från fårbönder både på Gotland och på fastlandet.

Vad händer med ullen efter ni har jobbat med den?
­– Vi sorterar ullen efter typ, färg och kvalitet för att sedan tvätta den i vår tvättlinje som tar uppemot 2 ton per dag. Sedan packar vi ullen i storbalar på 250-350 kg och säljer vidare.

Hur ser det ut på import- och exportsidan? Vilken ull går åt vilket håll?
­– Mycket av den ull vi tvättar går i dagsläget till utlandet för vidare förädling även om det är svenska företag som köper den för att ha i sina produkter. Undantaget är nålfiltsprodukter som sulor och sittunderlag där vi fortfarande har en industri i Sverige som kan jobba med 100 procent ull. I början sålde vi mest vit ull från köttraskorsningar men nu har den grå lockiga ullen från Gotlandsfår blivit allt mer populär.

Ser du nya innovativa sätt att använda en denna superfiber?
­– Det finns en del ull med lägre värde eftersom den skräpig eller tovig, där finns det utrymme för innovativa lösningar för att ge även den ullen ett värde.

Så hur ser ditt drömscenario ut för svensk ull framåt?
­– Jag önskar att vi kan få till hela förädlingskedjan i Sverige, inte bara på hantverksmässig nivå utan även vad gäller storskalig ullhantering. Vi har löst steg ett, tvätten, nu behöver vi få till steg två, att spinna garn lokalt i stor skala!

Faktaruta

I Sverige finns cirka 500 000 får, vilket betyder 1 000 ton ull per år.

Tillvaratagandet av svensk ull har ökat med ca 70 % sedan 2016. Produktionen av svensk ull har dock minskat på grund av minskning av antalet får under samma period.

Den största rasen av de svenska lantrasfåren är de grå gotlandsfåren, som finns över hela landet. De unika svenska lantrasernas ull har en särskild, unik karaktär vad gäller glans, olika grovlek och spänst, vilket skiljer sig från många fårraser i världen. Idag finns sammanlagt ett fyrtiotal fårraser med olika ullkvaliteter i Sverige. Till de svenska lantrasfåren räknas gotlandsfår, gutefår, finullsfår, ryafår och allmogefår, totalt ca 181 00 får vilket skulle ge ca 475 ton ull. (2020).

Det största antalet får är olika korsningsraser och köttraser, vars ull ofta finns i stora partier och är intressant för industrin. Här finns totalt drygt 300 000 får, vilket skulle ge ca 600 ton ull.

Källa: Fåravelsförbundet 2020 och Nämnden för Hemslöjdsfrågor

Publicerades