Landsbygdsnätverket
Orange skåpbil fylls med olika lärverktyg.

Foto: Exploratoriet

Teknikbuss ger elever chans att bli framtidens innovatörer

Hur kan man öka teknikintresset bland ungdomar i Skellefteå och Norsjö? Projektet “Plantskola för framtida innovatörer" har lyckats nå elever i landsbygder med en specialinredd teknikbuss som gett skolor möjligheter att låna modern teknik och pedagogiskt material kostnadsfritt. Projektet slog väl ut och nu finns ett färdigt koncept som kan spridas till närliggande kommuner.

Porträtt Monica  Marklund

Monica Marklund, Leader Skellefteå Älvdal.

Skellefteå är en stor landsbygdskommun men mycket fokus hamnar ändå ofta på centralorten. För att alla elever oavsett bostadsort ska få ta del av alla innovativa idéer som finns i regionen startades därför projektet “Plantskola för framtida innovatörer".

– Syftet var att testa och utveckla ett nytt koncept för att öka teknikintresset och innovationsförmågan bland unga på landsbygden, säger Monica Marklund, verksamhetsledare för Leader Skellefteå Älvdal.

Projektet är ett leaderprojekt och projektägare var Exploratoriet, som är ett science center i Skellefteå. Genom att utrusta en minibuss med olika typer av teknik har man underlättat för skolorna att uppfylla de mål som finns i läroplanen, men som enskilda skolor kan ha svårt för att uppnå på egen hand. Tekniken är nämligen dyr att köpa in och den åldras dessutom fort.

– Bussen har fungerat som Exploratoriets förlängda arm och gett skolorna möjlighet att låna teknik för att kunna jobba med dessa frågor, säger Monica Marklund.

Porträtt Sara Stengård

Sara Stengård. Foto: Exploatoriet.

Samarbete med näringslivet

Ett annat mål med projektet var att koppla ihop lokala företag inom olika branscher med eleverna. Exploratoriet genomförde därför projektet i samarbete med näringslivet för att hitta utmaningar som passar eleverna.

– Ett företag lät till exempel barnen lösa ett problem med återvinning med hjälp av ett särskilt utvecklat pedagogiskt program och en speciell sorts lego, en typ av lådor gjorda för inlärning av programmering och konstruktion, säger Sara Stengård, VD för Exploratoriet.

Projektet slog så väl ut att Exploratoriet valt att göra verksamheten permanent från och med i höst.

– Vi har fortsatt med projektet tack vare stöd från Sparbanken Nord, Skellefteå kommun och näringslivet. Materialet finns ju redan på plats, bussen har vi köpt och vi har budgeterat för personalkostnader och annat, säger Sara Stengård.

Färdigt koncept att sprida vidare

Hon tillägger att projektets resultat faktiskt blev mer positivt än vad man förväntat sig från början.

– Nu finns ett färdigt koncept som kan spridas, i första hand till närliggande kommuner.

Monica Marklund menar att detta är ett bra exempel på ett lyckat Leaderprojekt, ett projekt som förmodligen inte blivit av utan ekonomiskt stöd från Leader.

– Det är svårt att hitta medel till den här typen av projekt. Leader har haft 60 projekt i vårt område och har kunnat fördela medel brett till många människor och områden. Jag känner att vi verkligen gör skillnad för landsbygdsutvecklingen, säger Monica Marklund.

Text: Colette van Luik

Fakta: Plantskola för framtida innovatörer

Projektägare: Exploratoriet i Skellefteå AB.
Kontaktperson: Sara Stengård, vd för Exploratoriet, 072 - 6012267 och Monica Marklund, verksamhetsledare Leader Skellefteå Älvdal, 070 - 5747357.
Tidsperiod: 2014-2020.
Beviljade EU-medel ur: Landsbygdsprogrammet.

Publicerades