Landsbygdsnätverket

Montage av illustrationer gjorda av Septemberfilm: Ivar Edding.

Vad vet du om svenskt vattenbruk och fiske?

Trots att vattenbruk finns i hela landet och att yrkesfiske bedrivs i både sjöar och hav är vattenbruk och fiske två näringsgrenar i Sverige som många kanske inte vet så mycket om.

Visste du till exempel att...
... det odlas fler djur- och växtarter inom vattenbruket än inom traditionellt lantbruk.
... inom vattenbruket är framtidens fiskfoder en viktig nyckel för att nå hållbarhet i alla produktionsled.

Eller att...
... det svenska yrkesfisket är en starkt diversifierad bransch med olika förutsättningar.
... yrkesfisket omfattar allt från trålfiske efter sill i Nordsjön till kustnära fiske med nät och bur, men även det mer småskaliga insjöfisket efter kräfta och gös.
... för yrkesfisket finns många utmaningar som kan kopplas till exempelvis regelverk, miljö, fiskbestånd och konkurrens från säl och skarv.

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för fiske och vattenbruk hoppas att den nya serien av faktartiklar Visste du att? Vattenbruk och fiske ska bidra till att höja kunskapen hos den som är intresserad och nyfiken på att lära sig mer.

Mer information

Direktlänk till artikel: Det dynamiska vattenbruket Länk till annan webbplats.

Direktlänk till artikel: Yrkesfisket – en diversifierad bransch

Publicerades