Landsbygdsnätverket
Collage med fyra bilder från vattenbrukskonferensen med studiebesök på landbaserad odling.

Under konferensen gjordes ett besök på Vattenfalls fiskodling i Norrfors.

Vattenbrukskonferensen 2024: Det ljusnar för svenskt vattenbruk

Svenskt vattenbruk har bättre möjligheter än på länge att utvecklas i positiv riktning. Det är en slutsats från den nationella vattenbrukskonferensen som hölls i Umeå den 14-15 mars. Läs vad några av de medverkande hade att säga.

Sedan många år är den svenska vattenbruksproduktionen kvar på ungefär samma nivå. Men nu finns det många möjligheter för expansion trots kvarvarande utmaningar.

– Kanske är det Putin vi har att tacka för att fokuset på Sveriges självförsörjningsgrad har ökat, säger Josef Nygren, ägare till Umlax – en av de större röding- och regnbågsodlarna.

Beredskap ligger på många myndigheters och organisationers arbetsbord. Samtidigt har flera av de större företagen fått beviljade tillstånd som kan möjliggöra produktionsökningar de närmaste åren.

– Utredningen föreslår att man tar bort odlingstillstånd. Tanken är att tillståndsfrågan ska hanteras på en plats och med en lagstiftning. Förhoppningsvis kan tillståndstider kortas, säger Agneta Ögren och Josefin Sallén som jobbat med regelförenklingsuppdraget.

Josef Nygren beskriver hur han på 1980-talet fick tillstånd på fyra månader medans det idag kan ta upp till tio år.

– Jag lämnade in på torsdag, på måndag ringde de från Länsstyrelsen och sa att tyvärr det kommer ta tid, du får nog räkna med fyra månader, berättar Josef Nygren.

Tillsammans med förslaget att inkludera vattenbruk bland de uppräknade näringar som inte behöver strandskyddsdispens kommer det att förenkla mycket.

Container i miniatyr innehållande olika genomskinliga plastkärl och rör.

1:10 modell av RAS-odlingscontainer med reningssystem som man kopplar på externa odlingstankar till.

– Det finns mycket investeringsmedel att söka för vattenbruk, säger Cecilia Landström på Jordbruksverket och hänvisar till Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden. Där kan små och medelstora företag söka investeringsmedel, något som utesluter några av de största fiskodlarna som är organiserade i större koncerner. Samtidigt öppnas stödet upp även för jordbruksföretag från den 1 april, något som möjliggör för gårdsodling av fisk och förväntas få mycket intresse.

– Vår teknik är speciellt anpassad för att kunna användas även för de som vill starta i mindre skala. 4-12 ton årlig produktion är fullt möjligt, säger Peter Wohlgemuth. Han företräder företaget Saga Aqua som har med en 1:10 modell av sin RAS-odlingscontainer.

– Vattenbruket av extraktiva arter på Västkusten är i kris. Vi måste satsa mer, avsätta tillräckligt med ytor och ha en gemensam bild av hur mycket vi ska producera, säger Christian Vorbeck, VD för Ostrea Aquaculture AB.

På en gemensam session runt klimatutmaningar är höga sommartemperaturer en gemensam utmaning. Fisken kan dö, man kan inte mata och sjukdomar trivs.

– För rödingen är romproduktionen tre gånger så hög om man kan kyla odlingskaren, säger Henrik Jeuthe på Vattenbrukscentrum Norr AB. Bolaget har en nyckelroll i att leverera rom och avelsfisk till expansionen av både röding och regnbåge de kommande åren.

- Sammanfattningsvis är jag optimistisk. Det finns fler tillstånd givna, kassodling i näringsfattiga vatten ses som ”best available technology” enligt Högsta domstolen, det finns investeringsmedel att söka, förslagen från utredningarna kan underlätta ganska mycket och värdet av livsmedelsberedskap ökar. Visst finns det mycket utmaningar men det ser ljusare ut än på mycket länge, säger Jason Bailey, samordnare för Landsbygdsnätverkets arbete med hållbara blå näringar.

Publicerades