Landsbygdsnätverket
Grebbestadostron i hink

Vildfångade europeiska ostronen från skärgården utanför Grebbestad med en skyddad ursprungsbeteckning i EU. Foto Jerker Norlander

Vildfångade Grebbestadostron skyddas av EU

Mellan kobbar och skär i Skagerak utanför Grebbestad lever idag en betydande del av den totala populationen av det europeiska ostronet Ostrea edulis. Förutsättningarna i området har gjort att de klarat sig bra när parasiter slagit ut arten på många andra håll i Europa. Nu uppmärksammas de vildfångade europeiska ostronen från skärgården utanför Grebbestad med en skyddad ursprungsbeteckning i EU.

Med en skyddad ursprungsbeteckning säkerställs att endast de ostron av arten Ostrea edulis som handplockats av dykare eller fiskas av fiskare utrustade med håv, vattenkikare och vadarbyxor i Grebbestad norra och södra skärgård kan saluföras som Grebbestadostron.

För artens fortlevnad begränsas fisket av Grebbestadostron och görs med metoder för att skapa goda förutsättningar för populationen. Fisket utförs huvudsakligen av dykare som handplockar ostron, samt hjälper till att sprida ut små ostron som satt sig i för täta kluster. De ostron som fiskas förpackas i trälådor och säljs på fiskauktion.

Publicerades